Nyheter

Landsmøtet 2017 ble tradisjonen tro avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen 22. april 2017. Landsmøtet forløp bra, men dessverre trakk møtet ut i tid til fortrengsel for en del av de inviterte foredragsholderne tiltenkt etter Landsmøtets slutt. Det var likevel et godt møte hvor en rekke viktige avklaringer fant sted knyttet til videre veivalg for LMK.

Det fant sted også utskiftinger av Styret, men dette var i tråd med Valgkomitèens innstilling. Bjørn G. Johannesen har tatt over som ny styreleder i LMK etter avtroppende styreleder Bjørn A. Hvaleby. Leif M. Skare og Merethe Larsen gikk også ut av styret. Det nye styret i LMK består av følgende:

Bjørn G. Johannesen, styreleder

Geir Iversen, Nestleder

Per Ramsøskar, styremedlem

Torbjørn Evanger, styremedlem

Henry Arnfinn Vangseng, styremedlem

Øyvind Wiksaas, styremedlem

 

LMK vil derfor takke de avgåtte styremedlemmer for innsatsen og samtidig ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet for LMK.

Onsdag 22.03.2017 ble dokumentene til årets Landsmøte sendt ut på epost til eierklubbene. Vi opplever enkelte feilmeldinger. Dersom det er klubber som ikke har mottatt dette ennå, vennligst kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så vil dette bli ettersendt.

Landsmøtet finner sted 22.04.2017, og vi håper at flest mulig av LMKs eierklubber vil være å se her.

 

Gjennom flere år har mange LMK-eierklubber etterlyst et arbeidsverktøy, som kan lette arbeidet for klubbenes sekretærer og kasserere. Dette er verv hvor det med jevne mellomrom skjer utskiftning, og ofte har hver enkelt innført egne metoder og rutiner. Denne overgangen skaper lett en hel del merarbeid, og risikoen for at informasjon, rutiner og prosesser går tapt er overhengende. Det kan heller ikke forventes at alle innehar de samme kunnskapene innen it og økonomi, så et enkelt brukersnitt er påkrevet.

Det er derfor en hel del klubber som er på søken etter egne systemer hvor de kan føre medlemsregister, arkiv over styre- og klubbarbeid, regnskap, kjøretøyregister, utsendelse av medlemskontingent og egen hjemmeside for å nevne noe.

LMK har inngått avtale om bruk av StyreWeb som arbeidsverktøy hos Administrasjonen, og dette systemet fyller de behovene vi opplever at klubbene behøver i sitt daglige virke. Det finnes en hel del tilleggskomponenter slik at StyreWeb kan utvikles uavhengig av klubbens størrelse og organisasjonsstruktur. I tillegg er StyreWeb ferdig tilpasset LMK-eierklubbene. Med nærmere 40 LMK-eierklubber som faste brukere, er det derfor en god visshet for nye potensielle klubber at systemet fungerer. De aller fleste LMK-eierklubbene er allerede lagt inn hos StyreWeb, og StyreWeb kan derfor kontaktes slik at din klubb uforpliktende og gratis kan forsøke en demonstrasjon av StyreWeb og dets funksjoner.

Vedlegger en link med ytterligere beskrivelse og kontaktinformasjon;

http://brosjyre.styreweb.com/lmk-kjoretoy/

 

Her er også en egen video, som viser faktisk bruk av kjøretøyregisteret;

 

http://portal.styreweb.com/Shared/VideoPlayer.aspx?VideoPk=116

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby, generalsekretær LMK

Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Det har fra flere hold i den senere tid tilkommet LMK-eierklubbene ulik informasjon rundt forsikringsordningen. LMK ser derfor at det er riktig at våre eierklubber gjøres kjent med de faktiske forhold, som innebærer at Styret har sagt opp samarbeidet med WaterCircles Norge AS. Dette er påkrevet informasjon da mange av våre medlemmer har sine forsikringer her, som en følge av at LMK aktivt har markedsført denne ordningen til sine medlemmer. Omstendighetene rundt oppsigelsen kan vi foreløpig ikke kommentere ytterligere da ikke alle forhold her er avklart.

Oppsigelsen gjelder Samarbeidsavtalen mellom LMK og WaterCircles Norge AS,  og oppsigelsen har følgelig en viss løpetid. I oppsigelsestiden vil alle avtalens forhold fortsatt være på plass, og forsikringstakerne løper ingen risiko med hensyn til dekninger og vilkår. Dagens forsikringsavtaler for den enkelte løper derfor videre i uforandret form, og det er under ingen omstendighet noen forsikringstakere som blir stående uten forsikring eller dekning. Det følger også av forsikringsavtaleloven at det er forsikringstaker selv som må avslutte kundeforholdet hos eksisterende selskap.

Nytegning og fornyelse av eksisterende avtaler innen LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette  og løpe som normalt gjennom LMK og WaterCircles.

LMK henstiller derfor alle med LMK-forsikring til å avvente situasjonen inntil videre. Vi vil komme med ytterligere informasjon så snart vi kan.

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Samtlige eier-klubber i LMK, noen forsikringskontakter og besiktigelsespersoner fikk 13.12.2016 oversendt en epost med et vedlagt følgebrev fra Claus Lund i Forsikringsutvalget i LMK. Følgebrevet var også underskrevet av Bjørn Gudem og Christian Bertheau, begge også med verv i Forsikringsutvalget/Forsikringsgruppen.

Det vil fra LMK v/Styret understrekes at denne eposten ikke kommer fra LMK. LMK v/Styret fraskriver seg derfor følgelig også ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser av brevet. Avsenderne har gjennom sine frivillige verv i LMK ikke mandat eller annet samtykke, som berettiger eller legitimerer dette utspillet. Det er beklagelig dersom avsenderne, deres verv i eller tilknytning til LMK, bidrar til en identifikasjon mot LMK. Dette er helt og holdent et privat initiativ fra avsenderne.

LMK har parallelt med dette vært rammet av et datavirus, som har gjort LMK ute av stand til å motta henvendelser og vurdere omfanget av utsendelsen. Dette har forsinket en intern behandling av forholdet i LMK.

Dette til informasjon.

 

Til informasjon vil Landsmøtet i LMK finne sted lørdag 22. april 2017 i med oppstart 10.00. Også i år blir det avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. De har adresse Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

Nærmere informasjon og  formell innkalling vil komme på et senere tidspunkt.

Samtidig vil vi minne om at forslag om vedtektsendringer må være forbundsstyret i hende innen utgangen av desember året før landsmøtet. Dette følger direkte av LMKs vedtekter, og samme frist er også knyttet til medlemsklubbenes mulighet til å fremme forslag til nye kandidater til Styret i LMK.

Vi håper at flest mulig klubber har anledning til å delta på dette.

Norgesløpet 2017 arrangeres av Kongsberg Automobilselskap, og dette finner sted i Kongsberg-området 16-18. juni 2017. Det foreligger nå en egen nettside med informasjon om det aktuelle løpet, og her er det nylig åpnet for påmelding.

I fjor ble Norgesløpet arrangert av Grimstad Motorveteraner, og vi opplevde at flere av klassene ble tidlig fulltegnet. Det blir også i år begrensninger knyttet til antall deltakere med fortløpende påmelding. Vi vil derfor anbefale at man ikke utsetter påmeldingen. For de av dere som ikke benytter elektronisk påmelding, vil det også være mulig å skrive ut skjemaet og sende dette inn pr. post.

Norgesløpet følger klasseinndeling i likhet med reglementet ved et FIVA-B løp.

Mer informasjon om Norgesløpet 2017 finner på ; www.norgeslopet.com.

 

Nå er det igjen tid for å søke midler fra LMK Aktiv.

Utførlig informasjon om kriterier og fokusområder er oversendt klubbene, men i korte trekk vil følgende bli prioritert:

- Klubbhusrelaterte prosjekter

- Rekruttering

- Jubileumsmarkeringer

- Bøker/tidsskrifter - utgivelser

- Andre prosjekter klubben ønsker å involvere seg i

Det er sendt ut et eget skjema til klubbene, som benyttes til søknaden. Husk også å legge ved klubbens medlemslister.

 

Søknadene sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk søknadsfristen 1. desember 2016. Tildeling finner sted før jul.

 

Trondhjemsridtet 1919 ble tatt opp som ny eierklubb i LMK 18.09.2016. LMK vil derfor ønske dem velkommen, og man kan lese mer om deres virksomhet og aktiviteter på www.trondhjemsridtet.com.

Underkategorier