LMK har besluttet å avvikle drift og utvikling av Orgsys. Samtlige klubber ble informert om dette i eget skriv 28.10.15. LMK kommer ikke til å utvikle eller drifte noen alternative systemer, men heller bistå klubbene som har benyttet Orgsys med å finne andre alternative systemer. LMK ønsker å kartlegge klubbenes egne ulike medlemssystemer. Dette grunnet mange henvendelser fra klubber, som har ytret ønske om samarbeid med andre klubber om bruk og drift av medlemssystem.