WaterCircles har sendt ut til kundene med LMK-forsikring informasjon om nye priser og vilkårsendringer fra 01.07.2016. Dette kommer til dels som et resultat av at skadeprosenten på LMK-produktene har vært stigende de siste to årene, samt det faktum at prisene har ikke vært justert på mange år. Dette samtidig som kostnaden for tjenester og reparasjoner har steget. Noen mindre prisjusteringer ble derfor nødvendige, men fremdeles befinner LMK-forsikringen seg på et meget gunstig prisnivå.

I denne sammenheng er det differensiert på kjøretøyene før og etter 1960, og dette har sammenheng med skadestatistikk, bruk og risiko. 1960 markerer også en historisk milepæl i norsk kjøretøyhistorie, og det var først da at blisalget ble frigitt etter krigen og privatbilismen for alvor skjøt fart.