• Citroen SM Klubb Norge
• The Rolls-Royce Enthusiasts’ Club
• Kawasaki Triples Club of Norway


Dette gir landsforbundet en ytterlig styrkning av både ”mål og vekt”. Ikke minst er spennvidden imponerende og viser at det er naturlig å samle ulike grupperinger under en felles paraply som LMK.

Dersom man ser på medlemsutviklingen for året 2008, økte antallet klubber til 132 (i dag 135), og det samlede medlemstall var 50.000. De nye klubbene som kom inn i fjor var:

• BMW Car Club Norway
• Cadillac Club of Norway
• NordTroms Motorhistoriske
• Tromsø Kjøretøyhistorisk forening, autovis
• Vauxhallnorge

Dersom representanter for alle 8 klubber møter opp på landsmøtet i mars blir det utvilsomt stor sjanse for et minneverdig og fargerikt felleskap!