LMK er blant mange kulturbevarende organisasjoner som aktivt oaforsøker å påvirke den politiske agenda.
Vi er med i et samarbeid med andre organisasjoner i Norges Kulturvernforbund der vi kontakter riksmedia, alle NRKs distriktskontorer og alle regionale og lokale media for å "plante" saker og spørsmålsstillinger som er viktige for oss.
Lobbyvirksomhet og ekstern informasjon er viktige virkemidler i det politske spillet, og LMK står også sterkere sammen med andre som har samme agenda.
Klikk på bildet for mer.

De kulturbevarende organisasjonene har et «Valg2013-presseverksted» som sitter sammen 20 minutter hver morgen for å finne dagens saker media og politikere bør få innspill på. Vi har til lokal-, regional- og riksmedia sendt ut 13 kulturspørsmål til stortingskandidatene som redaksjonene kan bake inn i sine spørsmålsstillinger.

Det er også sendt ut 4 konkrete spørsmål som er publisert i tidsskriftet Minerva som leses av stort sett alle norske politikere og redaktører. I tillegg er disse publisert i Oppland Arbeiderblad som er hjemfylket til Høyres kulturpolitiske talsperson, Olemic Thommessen. Hele innlegget er i minervanett-linken her under.

Det alle kan gjøre for å skape den nødvendige debatten om vår virksomhet og behov er å gå inn og kommentere artikkelen og spørsmålene. Jo fler som deltar – desto viktigere og mer nødvendig blir det for stortingskandidatene å komme på banen. Oppfordringen sendes i dag ut til alle de 21 organisasjonene i Norges Kulturvernforbund som skal distribuere denne ut
til alle sine lokale og regionale lag/foreninger/klubber/avdelinger.

Det er viktig at en eller flere tillitsvalgte i hver forening/klubb/lag/avdeling går inn på Minervas link og gir sin støtte til –
eller lufter sin mening om – innholdet – og/eller kommenterer behovet av politisk støtte til den frivillige lokale og kulturbevarende virksomheten vi utfører.

http://www.minervanett.no/et-konkret-hoyre/

http://redir.opoint.com/?key=Km04NN8X4QQuy0ZUPrrW (Oppland Arbeiderblad, avisutgaven) http://www.oa.no/leserbrev/article6830353.ece (her kan du også kommentere innlegget i Oppland Arbeiderblad)

*********************************************** *

Bruk/bak inn i kommentarene deler og vinklinger av det som er skrevet her under:

Spørsmål om vår lokale kulturarv, om rammebetingelser, politisk program og vilje.

21 kulturbevarende organisasjoner med 210.000 lokale medlemmer. 98 % er stemmeberettigede, og utgjør hele 7,7 % av de i snitt
2.650.000 som har stemt i de siste tre Stortingsvalg. Medlemmene arbeider ulønnet 6.400.000 timer årlig for vår lokale kulturarv.

Hvorfor er de statlige rammebetingelsene så dårlig? De frivillige kulturvernorganisasjonene med sine 210 000 medlemmer over hele landet gjør en stor og samfunnsnyttig jobb for å ivareta lokalhistorien og kulturminner. Imidlertid får eksempelvis historielagene, ryggraden i det lokale kulturvern med sine 80 000 medlemmer, fattige 5 kr pr medlem og de historiske kjøretøy med 50 000 medlemmer får ingenting i statlig grunnstøtte.

Hadde disse organisasjonene fått driftstøtte, ville de kunne konsentrere seg om det kulturvernfaglige arbeidet og ikke det
administrative. Ikke minst ville den smule ledelse og koordinering som skal til for å oppnå god effekt i frivillig dugnadsinnsats bli vesentlig styrket. Grunnstøtte til kulturvernorganisasjonene vil resultere i en mange ganger større verdiskaping i form av frivillig innsats. De glemte rammebetingelsene for kulturvernorganisasjonene har vært et problem i flere ti-år. Hvorfor kan ikke politikerne se dette problemet og gjøre noemed det? Drevne kulturpolitikere i alle fylker bør nå forklare hva de mener om rammebetingelsene for alle kulturvernorganisasjonene.