Ford Club Norway og Jensen Owners' Club Norway går inn i LMK og blir dermed deleiere på lik linje med de øvrige klubber og foreninger. Med medlemstall på henholdsvis 300 og 48 øker LMK sin "tyngde" med 348 medlemmer. En god ballast å ta med seg inn i møter med både departementale og politiske beslutningstakere.
http://Fordclubnorway.no og http://www.jensencars.org/