TR-Register Norway var en av grunnleggerne av Norsk Sportsvogn Klubb. Tohjulinggjengen Tælt og 2-takt holder til i Odalen i Hedmark. Nostalgi & motormuseum er etablert på Andøy i Troms. Felles for alle tre er at de nå er gått inn i LMK som deleiere på lik linje med de øvrige klubber og foreninger. Med medlemstall på henholdsvis 28, 62 og 28 øker LMK sin "tyngde" med 118 medlemmer. 
LMK har nå 72 lokale/regionale, og 67 merke/landsdekkende eiere.