EU overlater til hver enkelt nasjon å velge hyppighet av PKK (EU-kontroll) på kjøretøy.
I tillegg er det nå vedtatt en standard for hva et "historisk kjøretøy" er.  Klikk her for mer.

 

Kjøretøy av historisk interesse er alle kjøretøy som anses som historisk av den medlemsstat  - eller den institusjon som er gitt statlig myndighet - der kjøretøyet er registrert, og som oppfyller følgende krav:

  • Produsert eller førstegangsregistrert for minst 30 år siden.
  • Kjøretøyets spesielle type, som definert i landets eller i EUs lover, er gått ut av produksjon.
  • Det er bevart og vedlikeholdt i sin originalstand, og er ikke vesentlig teknisk endret i hovedbestanddelene.

Samferdselsdepartementet har ingen planer om å endre dagens ordninger mht kjøretøy som er 30 år eller eldre. Verken på bruken, definisjonen eller tidsintervallene for PKK, sier departementet  til LMK.