STYRET INFORMERER!

Så har det gått et halvt år og vi tenkte det kunne være greit å oppsummere litt hva som har skjedd så langt i arbeidsåret.

Landsmøtet ble etter hvert langt og slik vi tolker det, et signal om at klubbene ønsket mer informasjon om hva som skjer og samtidig gi styret og administrasjonen noen signaler om hva LMK skal være. Begge deler er bra og tyder på at klubbene ønsker seg noe med LMK. Det står da bare igjen å finne løsninger på hvordan vi kan klare å oppfylle flest mulig av ønskene.

Arbeidsplanen var det første styret tok tak i og vi endret hele presentasjonsformen slik at målene skulle komme tydelig fram, og at alle skulle forstå hva som var ment med de enkelte punktene. Slutt på runde og uforpliktende formuleringer, med andre ord. Til å gjennomføre disse målene foreslo styret for landsmøtet at det skulle opprettes arbeidsgrupper der styret kunne knytte til seg personer fra klubbene med kompetanse innen de enkelte områdene. Tanken bak dette var at man skulle kunne utnytte spisskompetanse fra de enkelte klubbene. Dessverre har foreløpig kun fire personer meldt seg til å bidra, tross gjentatte oppfordringer.

Nylig fikk vi positive tilbakemeldinger på arbeidsmåten og at vi ville komme i bedre dialog med klubbene. Norsk Motorveteran ga oss en hel side til å reklamere for arbeidsmetoden. Vi håper at dette skal føre til at vi kan etablere arbeidsgruppene som er så viktige for å kunne nå våre felles mål. Vedtaket fra landsmøtet forplikter hele organisasjonen, ikke bare styret.

I forlengelsen av denne saken har styret uformelt diskutert muligheten for en justering av LMK sin organisasjonsplan, også for å kunne innarbeide arbeidsgruppene som en del av organisasjonen.

LMK Aktiv! er et resultat av samarbeidet med Watercircles. Et forslag fra undertegnede om at "hvis du (Watercircle sin leder) stiller med 50 000 til et fond så stiller LMK med det samme" fikk vi umiddelbart et positivt svar på. Noen dager seinere var utlysningen klar, om enn med en noe kort søknadsfrist.
LMKs andel dekkes innenfor eksisterende budsjett. Vi ønsket å ha en delt utdeling og hadde behov for å være raske slik at aktivitetene i sommerhalvåret kunne være en del av det som det kunne søkes om. Styret behandlet de innkomne søknadene, og de styremedlemmene som hadde forbindelser til noen av søkerne, deltok ikke i styrets behandling av saken.

Neste søknadsfrist er annonsert nå og vi håper riktig mange kommer opp med gode tiltak. Om klubbene ønsker det, vil vi arbeide for at denne formen for støtte skal fortsette i årene fremover.

LMK Forsikring er et stadig tilbakevendende område. Denne sommeren har vi gått gjennom forsikringslinjene og kommer til å forenkle det slik at det skal bli lettere å velge type dekning. Samtidig har vi diskutert oss fram til nye vilkår som gjør en allerede god forsikring enda bedre. Bedre dekning, enklere verdivurdering og i løpet av høsten kommer det nok også en oppdatert ABC og nye skjema. Her har forsikringsutvalget gjort en kjempejobb som saksbehandlere.

Medlemsregisteret er den delen av påleggene fra landsmøtet som har fått ligge lengst i ro. Grunnen til det er enkelt og greit at vi har følt at de andre sakene har vært viktigere for klubbene. Vi forsøkte også å få en uavhengig konsulent til å se på hva som er gjort her, slik landsmøtet ba om, men kostnaden ved en slik gjennomgang hadde blitt så høye at vi kunne ikke forsvare det. Det var snakk om 80-150 000 for en slik gjennomgang. Løsningen ble at vi har lagt ut alle dokumentene som er knyttet til utviklingen fram til nå på en dropbox som klubbene har tilgang til. Vi har samtidig vært i dialog med firma om videre kostnader og innhold og det ser ut som en av de løsningene vi trodde vi måtte vente med nå er en del av mulig løsning framover. Det vil gi alle klubber mulighet til medlemsadministrasjon på daglig basis uten å behøve å kunne hele systemet. Krevende rapporter osv vil de kunne få fra LMK der det vil være kompetanse på slik bruk.

Politisk arbeid. Det har vært kontakt med Amcar for å få et tettere samarbeid politisk. Vi har endelig fått svar på noen av sakene knyttet til trafikkstasjonene. Ikke alle går vår vei, men vi har i alle fall fått svar. Vi har også fått signaler om at årsavgiften for veterankjøretøy fjernes fra neste års statsbudsjett. Dette har vært fremført fra LMK i mange år, og om vi ikke hadde noen store aksjoner på budsjettkonferansen i år så har nok langsiktig informasjon til politisk miljø vært med på å bane vei for en slik vurdering. Nå står det igjen å se om det blir støtte for dette helt til budsjettet legges fram i oktober.

Økonomien er fortsatt bra og det kan vi som dere sikkert vet takke provisjonene knyttet til forsikringen for. Det er disse pengene som gjør det mulig å senke kontingenten, gi dere et medlemssystem, dele ut 100 000, og generelt arbeide til beste for alle klubbene og enkeltmedlemmene som også får markedets beste forsikringsordning.
Men, og det er et stort men! Klubbene må bidra til at det kan tegnes forsikringer. Dette gjør dere best ved at medlemslister sendes over til Watercircles, gjerne via LMK, slik at de kan tilby nettopp dine medlemmer denne fordelen. De som ikke ønsker henvendelser kan reservere seg mot å bli oppringt, og de som ikke vil bytte selskap kan selvsagt si nei takk. Diskusjonen om personvern er tidligere avklart med Datatilsynet og framgangsmåten for å gi medlemmene reservasjonsmulighet er tidligere sendt klubbene. Skulle du ha mistet denne og nå vil bidra til LMKs framtidige arbeid så skal vi selvfølgelig sende den ut på nytt.

Konferanse. Styret vil også se på muligheten for en organisasjonskonferanse etter svensk modell (billig overnatting, egenandel reise, tema etter innspill fra klubbene). Her er vi helt i startfasen og det må avklares mye rundt praktisk gjennomføring, økonomi osv. Mer informasjon om dette kommer, men det kan være greit å få noen tilbakemeldinger om dere ønsker en stor sentral konferanse eller flere regionale slik som klubbene i nord har fått til på sitt Bjerkvikmøte.

Det går nå mot høst og mange kjøretøy skal pakkes inn og ikke gjenoppstå på mange måneder. Husk å bruke noen minutter ekstra slik at det er et like fint kjøretøy som kan hentes ut når vårsola lokker oss ut på veien igjen.

Keep the rubber side down!

Med hilsen
styret i LMK