LMK har gjort en forenkling i LMK forsikringsproduktene slik at det nå blir enklere for medlemmene å velge riktig forsikringsprodukt.

Helforsikring, Utvidet Helforsikring, Blivende klassiker forsikring og Lager/restaureringsforsikring blir de nye gruppene både for eksisterende kunder og nye søkere. For eksisterende kunder vil dette skje automatisk ved hovedforfall mens nye kunder legges fortløpende inn i den nye ordningen.

Grunnen til endringene er at både Forsikringsutvalget, styret og forsikringssamarbeidspartner WaterCircles ser at flere produkter godt kan legges inn i samme gruppe – som for eksempel Lagerforsikring og Restaureringsforsikring. Dette vil også gjøre det enklere for medlemmene å velge riktig forsikringsdekning.

Se nytt søknadsskjema og les mer om de ulike inndelingene, vilkår og priser på:

http://lmk.no/forsikring

http://lmk.no/forsikring/abc

http://lmk.no/forsikring/priser

http://www.lmk.no/skjema/lmk-soknadforsikring.htm