Klubbene søkte staten via LMK om tilsammen NOK 196.727 i innbetalt merverdiavgift (moms) for 2005. Dette er nå bekreftet innvilget, og vil bli utbetalt i desember. Alle klubber som har relevante momsutgifter store nok bør vurdere dette. Det som refunderes er all moms i forbindelse med porto (ikke postboksleie eller andre post-relaterte utgifter), og konsulenttjenester som regnskapsfører, revisor, advokat, PR og lignende. Klubben må sende LMK kopi av relevante bilag der moms spesifiseres, og en sluttsum på totalbeløp og hvor mye av dette som er moms, spesifiseres. Legg ved årsberetning, vedtekter, godkjent regnskap samt revisjonsberetning for de som har dette.

Noen klubber har regnskap delt i kalenderåret. Disse må for 2006 legge ved kopier av relevante bilag for tiden 1.1 – 30.6.2006 som er med i godkjent regnskap. I tillegg må de sende inn kopier av de relevante bilag for perioden 1.7 – 31.12.2006 selv om disse ikke er inne i et godkjent regnskap. Moms spesifiseres og summeres.

Generelt kan LMK si at for klubber med svært små utgifter på disse områdene er det forståelig at dette ikke gjøres. Men LMK vet at det er klubber som faktisk kan få tilbakebetalt flere tusen kroner, så vurderingen bør gjøres for hvert år fremover.
Frist for innsendelse er i løpet av mai påfølgende kalenderår. Klubbene blir tilskrevet i god tid.