Cadillac Club of Norway (CACN) og NordTroms MotorHistoriske (NTMH) er gått inn i LMK. LMK ønsker de

...
”2008 ER SÅ ABSOLUTT EN TID FOR ÅRVÅKENHET OG POSISJONERING!”
Det vanlige Essokortet slik det var da LMK inngikk en rabattavtale for flere år siden gis ikke
...

Under denne og liknende overskrifter kunne man i Dagens Næringsliv og en rekke andre dagsaviser

...

For å slippe unna de verste bivirkningene av enkelte EU-direktiv som berører vår hobby, må vi hele

...