Klubbene ga LMK på siste landsmøte mandat til å fortsette arbeidet internasjonalt. Det er viktig å

...

NB! Du har kanskje ikke kasko på kjøretøyet ditt likevel. Men bare ansvar/trafikk-forsikring. Hittil i år har LMK

...

Da innkrevingen av personskadeavgiften i fjor ble overført fra forsikringsselskapene til staten

...

LMKs arkiv rommer dokumentasjon på mer 9000 kjøretøy, og tilhører LMK og klubbene. Alle kjøretøy

...

Finansdepartementet har besluttet at det skal gis adgang til å gi frivillige organisasjoner refusjon

...