Priser

 

 

EGENANDELER
Kaskoskade Helforsikring: kr. 2.000,-
Kaskoskade Blivende Klassiker: kr. 2.000,-
Kaskoskade ved deltakelse i Regularity-løp: kr. 2.000,-
Brann, tyveri og glass: kr. 750,-
Redning i Norge: kr. 200,-
Redning i utlandet: kr 500,-
Tariffene gjelder for alle produktene.