LMK-Nytt 1/20

LMK-Nytt 1/20

Under Temakonferansen i januar 2020 var forsamlingen klar på at den enkelte har et personlig ansvar for tilstanden på eget kjøretøy. LMK jobber nå med en landsdekkende frivillig veteransjekk slik at vi kan holde våre kjøretøyer i god stand selv etter at kravet om EU-kontroll har bortfalt.

Les mer
Temakonferansen 2020 engasjerte mange.

Temakonferansen 2020 engasjerte mange.

LMKs årlige konferanser samler mange klubber, og dette har blitt en viktig arena for å drøfte utfordringene vår bevegelse står overfor. I år fikk vi besøk av statssekretær Tommy Skjærvold, som holdt et engasjerende innlegg.

Les mer
LMK-Nytt 5/19

LMK-Nytt 5/19

Fremdeles er det høysesong ute i klubbene selv om høsten nærmer seg. Ca. 120.000 registrerte veterankjøretøy i Norge og anslagsvis enda flere restaureringsobjekter, vitner dette om at mange engasjerer seg i denne viktige delen av vår kulturarv.

Les mer
LMK-Nytt 4/19

LMK-Nytt 4/19

Motorkonvoien og Motortreffet er over, men arrangementene har satt betydelige kjøretøypolitiske spor etter seg. Det politiske arbeidet blir viktig i tiden fremover, og for å nå tilsiktede mål må det samarbeides på tvers av organisasjonene.

Les mer
LMK-Nytt 3/19

LMK-Nytt 3/19

Motorkonvoien og Motortreffet nærmer seg med stormskritt. Nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon omkring arrangementet, som tar sikte på å bli tidenes motorarrangement på norsk jord. Vi håper at flest mulig av dere allerede har satt av tid til dette i kalenderen.

Les mer