LMK-Nytt 5/19

LMK-Nytt 5/19

Fremdeles er det høysesong ute i klubbene selv om høsten nærmer seg. Ca. 120.000 registrerte veterankjøretøy i Norge og anslagsvis enda flere restaureringsobjekter, vitner dette om at mange engasjerer seg i denne viktige delen av vår kulturarv.

Les mer
LMK-Nytt 4/19

LMK-Nytt 4/19

Motorkonvoien og Motortreffet er over, men arrangementene har satt betydelige kjøretøypolitiske spor etter seg. Det politiske arbeidet blir viktig i tiden fremover, og for å nå tilsiktede mål må det samarbeides på tvers av organisasjonene.

Les mer
LMK-Nytt 3/19

LMK-Nytt 3/19

Motorkonvoien og Motortreffet nærmer seg med stormskritt. Nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon omkring arrangementet, som tar sikte på å bli tidenes motorarrangement på norsk jord. Vi håper at flest mulig av dere allerede har satt av tid til dette i kalenderen.

Les mer