LMK-Forsikringen ble vesentlig forenklet i forbindelse med overgangen til IF Skadeforsikring fra 01.01.2018. Alle kjøretøy med verdi inntil 300.000,- kan nå tegnes direkte hos IF Skadeforsikring. Krav om besiktigelse og bilder av denne gruppen har bortfalt.
Klikk >> HER om du ønsker å tegne forsikring i denne kategorien.

Forsikringsøknad for kjøretøy til verdi > 300.000
På kjøretøy med verdi over 300.000,- vil det være en tradisjonell prosess med besiktigelse foretatt av en godkjent besiktigelsesperson. Disse søknadene samt bilder sendes fortsatt til din LMK-klubb, som skal godkjenne din søknad. En LMK besiktigelse er ikke en gyldig takst av kjøretøyet, eier setter selv forsikringssum basert på egne erfaringer av markedsverdi. 

Det er viktig å ta gode bilder, samt fylle ut søknadsskjema og besiktigelsesskjema korrekt. Dette er dokumentasjon som LMK oppbevarer for eier for å få et korrekt oppgjør i tilfelle det skulle skje noe med kjøretøyet.

LMK henstiller til at søknadsskjema med besiktigelse og bilder fortrinnsvis sendes elektronisk. Da det ofte kan det være vanskelig å sende mange bilder i èn epost, anbefales derfor bruk av www.wetransfer.com. Her kan man velge varianten "Free" og kostnadsfritt laste opp samtlige bilder og søknaden for oversendelse til LMK.

 

Tips til bilder
Ta gode og mange bilder til søknaden. Ved å vise til gode bilder og besiktigelsesskjema underskrevet av besiktigelsesperson, vil sjansen for å være uenig om et oppgjør minimaliseres. 

Her kan du lese gode tips og eksempler på bilder tilknyttet søknaden. 


Unntak
Kjøper du et kjøretøy i denne prisgruppen, som allerede har en aktiv LMK Forsikring behøves ingen besiktigelse dersom dette er gjort i løpet av de siste 2 år. I dette tilfellet fyller du ut KUN de to første sidene av søknaden.

 

Søknadsskjema
Under finner du link til søknadsskjema.