patrickrollet15 november på FIVAs generalforsamling i Split, Kroatia. Komitemøtene var torsdag og fredag med selve generalforsamlingen lørdag. Patrick Rollet fra Frankrike ble valgt til ny president etter at Sveriges Horst Brüning har ledet FIVA gjennom seks år med en meget god utvikling.

Klikk på "Les mer" for en rapport fra møtene.

 

 

 

Komitemøtene torsdag åpnet friskt med et forslag fra Tsjekkia om å heve definisjonen for «historiske kjøretøy» fra 30 til 40 år. Forslaget møtte liten forståelse i den tekniske komiteen siden FIVA hadde brukt mange år på å bli enige om 30 år (vedtatt i Torino 2008). I tillegg var argumentene at yngre mennesker har større interesse av «nyere» kjøretøy, og det er viktig for rekrutteringen at hobbyen også appellerer til denne gruppen.

 

Lovkomiteen (legislation) har fokus på lover og direktiver, det meste er saker som behandles i EU-kommisjonene og til slutt i EU-parlamentet. Av de viktigste sakene i inneværende periode har vært definisjonen «historisk kjøretøy» der avgrensningene har vært store for EU-land.

I tillegg er det også et forslag som involverer årlig PKK for mopeder. Samferdselsdepartementet har siden desember 2011 holdt fast ved at kommisjonens endrede forslag etter høringsrunden er langt bedre enn det opprinnelige. Norge som EØS-tilsluttet vil derfor ikke endre dagens PKK-rutiner eller den eksisterende norske tolkningen av et «bevaringsverdig kjøretøy».

 

Lovkomiteen påpekte at miljøsoner ikke er en sentral EU-sak våre kjøretøy kan få et generelt EU-unntak fra. Dette er en sak som håndteres av det enkelte land internt fra sine egne sentrale myndigheter, eller er overlatt til den enkelte by. Lokale klubber og det nasjonale forbundet bør gå tidlig inn i prosessen der miljøsoner diskuteres for å få et unntak forankret i denne.

 

Om overgangen til nye drivstofftyper har EU en tilnærming som ikke går på det tekniske, men det forurensende. FIVA har siden 2011 overfor EU hatt fokus på at de typer drivstoff våre kjøretøy er avhengige av ikke må forbys produsert.

Når det gjelder tilgangen nasjonalt/lokalt på «vår» bensin som f.eks. oktan 98 har ikke temaet om å pålegge drivstoffprodusentene å opprettholde dette tilbudet vært oppe som egen sak i FIVA. LMKs styre har hatt akkurat dette temaet opp ved flere anledninger. Slik det frie markedet i Norge er innrettet så er det til slutt etterspørselen som regulerer tilbudet.

LMKs styre oppfordrer nok en gang alle veterankjøretøyeiere om å benytte seg av 98 oktan slik at tilbydere tar hensyn til vår etterspørsel. Fyll gjerne 98 på dagligkjøretøyet også.

 

Motorsykkelkomiteen informerte om planer om en internasjonal Mc-uke årlig der de ulike land velger et mc-arrangement fra kalenderen og lanserer det som en del av «FIVA Motorcycle Week». Komiteen går også i gang med arbeidet om å forenkle søknaden om FIVA ID Card (FIVA-Pass) slik at den blir mer tilrettelagt for Mc.

 

De Nordiske land med Estland og Latvia fremmet på generalforsamlingen to forslag presentert av hhv Sverige og Danmark. 

  1.  FIVA bør selv fullfinansiere utgifter for sentralt tillitsvalgte personer mht møteutgifter som reise, opphold og mat. 
  2. Forslag til forbedringer i teksten på FIVAs websider mht å beskrive de motorhistoriske kjøretøyers plass i det moderne samfunn.

 

Det siste hadde FIVA allerede gjort ved å implementere dette på forsiden av de helt nye hjemmesidene som ble presentert, og som publiseres 1. desember. FIVAs styre skal legge frem forslaget om full finansiering av sentralt tillitsvalgte som eget forslag til neste generalforsamling.

 

Det serbiske forbundet med sine 10 klubber ble på selve generalforsamlingen lørdag tatt opp som medlem i FIVA, før valget på ny president.
Patrick Rollet snakker flytende engelsk, og har bred internasjonal utdannelse og erfaring. Dette sammen med hans samlende og diplomatiske evner var grunnen for at de nordiske land gikk inn for Rollet. 

kroatia2
Det ble tid til en kort ekskursjon i Split etter fredagens komitemøter. F.v: Peter Edquist, Sverige. Tom T. Græger, Norge. Dage Groop, Finland. Deretter delegater fra Luxembourg, Holland og Libanon.