LMK Forsikring er en unik forsikringsordning kun for deg som er medlem i en LMK-klubb.

Forsikringen er tilpasset ALLE typer entusiast- og veterankjøretøy som er over 30 år eller eldre.
Det er også etablert spesielle løsninger for ombygde/modifiserte kjøretøy, samt forsikringen
"Blivende Klassiker" for morgendagens veteranbiler mellom 15 og 29 år.

Vær smart - velg en forsikring skreddersydd for ditt historiske kjøretøy.

LMK-forsikring leveres i samarbeid med If Forsikring.

Derfor bør du velge LMK Forsikring
 • Du får markedets absolutt beste forsikring for veterankjøretøy.
 • Med LMK-avtalen kan du få hele 15 % rabatt på de øvrige forsikringene dine gjennom If Skadeforsikrings fordelsprogram.
 • Du kan få kjøretøyet brakt hjem ved skade og uhell.
 • Du kan få hjelp av LMK, og vår kompetanse på motorhistoriske kjøretøy, hvis du trenger det i forbindelse med et vanskelig skadeoppgjør.
 • LMK styrkes økonomisk i sitt arbeid for den kulturhistoriske kjøretøybevegelsen.

Kombinasjonen mellom pris, service og skadebehandling gir ditt kjøretøy den beste dekningen som finnes på markedet. 

Er du medlem i en LMK-klubb, kan du kjøpe LMK Forsikring. Vær smart - bruk medlemsfordelene dine!

Krav til kjøretøy med verdi over 300.000,-

Krav til kjøretøy

For å få en LMK Helforsikring må kjøretøyet være 30 år eller eldre. Blivende Klassiker er for kjøretøy mellom 15 og 30 år, og Lager/Restaurering gjelder fra 15 år og oppover. Utgangspunktet for alle forsikringsobjektene er at det skal være et samleobjekt, som eies av privatperson, firma eller museum. Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben om kjøring i bryllup e.l. mot et vederlag, ikke å anse som ervervsmessig kjøring dersom dette ikke skjer organisert eller regelmessig.

Kjøretøy det søkes om Helforsikring for bør være mest mulig i original stand – tidsriktig restaurert eller godt bevart. Tidstypiske endringer og bruksslitasje/-patina fra kjøretøyets driftsperiode godkjennes. Alle vesentlige tekniske endringer ved f.eks. Utvidet Helforsikring på ombygde kjøretøy, skal være innført i vognkort og godkjent av Statens Vegvesen.

Besiktigelse

LMK-forsikringen ble vesentlig forenklet i forbindelse med overgangen til If Skadeforsikring. Alle kjøretøy med verdi til og med 300 000,- kroner kan nå forsikres direkte hos If Skadeforsikring. Det er ingen krav om besiktigelse og bilder av denne gruppen lenger.

For kjøretøy med verdi over 300 000,- kroner vil det være en tradisjonell prosess med besiktigelse foretatt av en godkjent besiktigelsesperson. Søknaden, med bilder, sendes fortsatt til din LMK-klubb, som skal godkjenne søknaden. Kjøper du et kjøretøy i denne prisgruppen, som allerede har en aktiv LMK-forsikring, trenger du ingen ny besiktigelse dersom denne er gjort i løpet av de to siste årene. I dette tilfellet fyller du KUN ut de to første sidene av søknaden.

LMK ønsker at søknadsskjema med besiktigelse og bilder sendes elektronisk. Da det ofte kan være vanskelig å sende mange bilder i én epost, anbefales bruk av WeTransfer. Her kan man velge varianten "Free" og kostnadsfritt laste opp samtlige bilder og søknaden for oversendelse til LMK.

Ta gode og mange bilder, minst 10: Front, bak og sidene – alle tatt i knehøyde. Unngå sol/skygge. Fotografer også bagasjerom med og uten matte, motor fra venstre og høyre, dashbord/instrumentpanel, interiør foran/bak, og for MC også ovenfra m.h.t. sete og instrumenter.

Husk at god fotodokumentasjon og besiktigelse er viktig for å få et riktig oppgjør ved en totalskade, som brann og tyveri!

Les mer om de 4 ulike LMK-produktene her

Du velger den forsikringen som passer deg og ditt kjøretøy best. Alle forsikringene gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder.

A. HELFORSIKRING

Forsikringen er beregnet på registrerte veterankjøretøy under 3,5 tonn for hobbybruk. Det er derfor en forutsetning for forsikringen at forsikringstaker eier eller disponerer et annet brukskjøretøy. Helforsikring inkluderer full kasko, veihjelp og glassforsikring. Det er heller ingen begrensninger med hensyn til alder eller kjørelengde.

B. UTVIDET HELFORSIKRING

I denne gruppen inngår følgende kjøretøygrupper;

*Kjøretøy over 30 år med totalvekt over 3,5 tonn. F. eks. buss, lastebil, militærkjøretøy etc.

*Ombygde og modifiserte kjøretøy over 30 år.

Kjøretøyr over 30 år, som brukes i historisk racing. (Dette gjelder både registrerte og uregistrerte kjøretøy.)

Merk at kjøretøy over 3,5 tonn som ikke har tilgang til normal lagring som garasje, plasthall eller carport, kan oppbevares utendørs.

Ellers gjelder vilkår som vanlig i Helforsikring.

 

C. BLIVENDE KLASSIKER

Blivende Klassiker (BK) er en forsikringsordning tilpasset samlere, som har et kjøretøy mellom 15 og 30 år de ønsker å bevare. Forsikringen er kun for dem som har en aktiv og løpende Helforsikring på et registrert veterankjøretøy. Blivende Klassiker-forsikringen omfatter registrerte kjøretøy, som skal være i bruk som samleobjekt og ikke erstatte et kjøretøy til normal nyttekjøring.

Kjørelengde er maksimalt 5000 km pr. år.

D. LAGER- OG RESTAURERINGSFORSIKRING (kjøretøy fra 15 år og oppover)

Denne forsikringen gjelder primært avregistrerte kjøretøy som lagres eller er under restaurering. Dersom kjøretøy eller deler av kjøretøy, som ledd i restaureringen sendes til verksted, salmaker, e.l., dekker forsikringen også transport til og fra verksted, samt opphold på verksted. Forsikringen har derfor følgelig ingen trafikkansvarsforsikring men derimot full kaskodekning

En Lager- og restaureringsforsikring kan også benyttes som et supplement til en vanlig Helforsikring dersom litt mer omfattende arbeid, som medfører vesentlige demonteringsarbeider, skal utføres. Dette for å sikre at også bestanddeler av kjøretøyet også er dekket når disse er demontert for reparasjon/service. Dette begrunnes med at deler som er demontert fra selve kjøretøyet, dekkes normalt ikke av kjøretøyets kaskoforsikring.

Restaurering i utlandet;
Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i utlandet, må dette forhåndsavtales særskilt med IF Skadeforsikring for hvert enkelt tilfelle. Normalt vil stedet der restaureringen skal foregå måtte kunne vise til kopi av egen ansvarsforsikring, som også omhandler restaureringsobjektet.

 

LMK anbefaler at det løpende tas bilder under restaureringsprosessen. Dette er viktig for å kunne dokumentere den faktiske tilstanden dersom en skade skulle oppstå.

For å beholde kjennemerker/skiltplate må kjøretøyet også ha en Helforsikring ved lagring, uavhengig av kort eller lang tid. Registrerte kjøretøy uten trafikkansvarsforsikring vil bli ilagt dagmulter fra Trafikkforsikringsforeningen, jfr. ny ordning fra mars 2018. Etter nye regler for Trafikkforsikringsavgift fra 2018 (tidligere Årsavgift) blir også samtlige kjøretøy med en aktiv trafikkansvarsforsikring ilagt pålegg om å betale Trafikkforsikringsavgift.

Hvordan kjøper du en LMK-forsikring?

A) Alle forsikringer med verdi 300 000,- og lavere tegnes direkte inn hos If på telefon 21 49 50 37.

B) På kjøretøy med verdi over 300 000,- gjelder følgende:

 • Søknad om LMK-forsikring skal gå gjennom klubben din.
 • Ta kontakt med forsikringsansvarlig i klubben din eller en besiktigelsesperson for å få en avtale om besiktigelse.
 • Har ikke klubben din en besiktigelsesmann i din nærhet, kan klubben formidle kontakt med en besiktigelsesmann fra en annen klubb, eller du kan sjekke dette selv her.
 • Send ferdig utfylt skjema, besiktigelse, bilder og ev. annen dokumentasjon til klubben.
 • Klubben må skrive under på søknaden før denne oversendes LMK for videre behandling.
 • LMK vil gå gjennom innsendte bilder og besiktigelse for å påse at kjøretøyet oppfyller kravene til dokumentasjon.
 • LMK vil oversende nødvendig informasjon til If for tegning av ny forsikring.

Vær oppmerksom på at ved besiktigelse av kjøretøy, kan klubben som utfører jobben kreve et gebyr for dekning av utgiftene ved besiktigelsen.

MARKEDETS BESTE VETERANFORSIKRING?

LMK er stolte over å kunne tilby denne forsikringsordningen med If til våre medlemmer. Dette med hensyn til soliditet, nettverk, priser og vilkår. Skulle det verst tenkelige skje med kjøretøyet ditt, vil alltid hovedmålet til If og LMK være å få kjøretøyet ditt på veien igjen så fort som mulig. If har bred kompetanse på veterankjøretøy gjennom et langt samarbeid med LMK, som er avgjørende for å sette i stand motorhistoriske kjøretøy etter en skade.

Husk at en LMK-Forsikring får du kun gjennom LMKs samarbeidspartner If Skadeforsikring.

Slik flytter du enkelt forsikringene dine til If

Det koster ingenting å bytte selskap. Du kan bytte når som helst helt uavhengig at tidspunktet for hovedforfall. LMK har fått tildelt en egen gruppe medarbeidere hos If i Bodø, som har hovedansvaret for alle LMK-medlemmer. Her finner du dedikerte rådgivere med spesialkompetanse, og de hjelper deg gjerne med en gjennomgang av forsikringene dine.

LMK-spesialistene treffer du på telefon 21 49 50 37.

Så ring til If og be om en gjennomgang av forsikringene dine. Dersom du usikker på om du skal flytte forsikringene, husk at prosenter av din premie går til det arbeidet LMK gjør på vegne av klubbene, og for å påvirke myndighetene til å tilrettelegge forholdene for vår hobby. Viktige satsingsområder er avgifter, bruksforbud, etanoltilsetning i bensinen samt øvrige begrensninger vi opplever gjennom generelle lover, forskrifter og EU-direktiv. LMK har også egne faste møter med vegmyndighetene.