Bli kjent med LMK`s nye styreleder

Bli kjent med LMK`s nye styreleder

Publisert av Jørgen Bogen den 29.03.23. Oppdatert 04.07.23.

Kjære LMK medlemmer.

Jeg vil jeg gjerne takke for tilliten som er vist meg da jeg ble valgt som styreleder i LMK. Det er med stor grad av ydmykhet jeg overtar dette vervet. Sammen skal Anne-Berit Pedersen, Øyvind Østeig, Wictor Jensen, Jarle Rønjom og jeg styre LMK de neste to årene i tett samarbeid med vår stab og dere - våre medlemmer. Denne jobben gleder vi oss til.

Det forrige styret har overlatt skuten til oss med et solid stykke arbeid nedlagt i en strategiplan som vi skal etterleve, samtidig som vi staker ut vår egen kurs. Vår «brysomme» kulturarv, som jeg pleier si, fortjener større anerkjennelse og aksept. Å vinne den i en tid hvor fossil mobilitet er under press, vil kreve at vi anskueliggjør forskjellen mellom bevegelig kultur, og bilisme som transportform.

Vi er motivert for oppgavene som ligger foran oss, men minner om at det til syvende og sist er dere som er LMK. Det er en to-veis prosess som blant annet krever at alle tar eierskap til sitt medlemskap i LMK. Det starter gjerne med aktivt medlemskap i egen klubb eller forening.

Hvem er så jeg? Er man innenfor en radius på 10-15 meter av meg, vil det fort herske liten tvil om at jeg er fra Bergen. Jeg heter Carl A. Harbitz-Rasmussen, er 60 år. Jeg er skilt med to unge voksne barn. Jeg har livnært meg som pilot i mer enn 35 år. De siste 25 årene har Braathens SAFE og senere SAS finansiert fritiden min.

Interessen for motorhistorie og kjøretøy ble unnfanget i barndommen. Da jeg som tenåring uten førerkort sammen med to venner stiftet Bergen Veteranvogn Klubb (BVK) i 1980, hadde jeg allerede hatt medlemskap i både Haugaland Veteranvogn Klubb og American Car Club of Bergen siden 15 års alderen. 17 år gammel deltok jeg på møter i LMK som representant for BVK. Kjennskapen til LMK er på ingen måte ny.

Interessen har siden vedvart, og ekspandert noe. Fra å starte med biler, så omfatter interessen i dag det meste som omfattes av begrepet bevegelige kulturminner. Jeg innehar en rekke verv knyttet til kulturarv, og da særlig den bevegelige.

Jeg er styremedlem i paraplyorganisasjonen; Norges Kulturvernforbund, hvor LMK er en av 31 organisasjoner under forbundets paraply - hvilket betyr at alle LMK medlemmer har tilhørighet i Kulturvernforbunet. Tilsammen har forbundet 280.000 frivillige medlemmer som brenner for vår kulturarv.

Jeg er dessuten styreleder for Bergens Elektriske Sporvei, en nesten fullført trikkelinje i Bergen fra 1911. Vi holder til i Bergens Tekniske Museum, hvor jeg også har en plass i styret.

I tillegg er jeg så heldig å få lede Fjordsteam Bergen AS - et ideelt selskap som har arrangert Fjordsteam i Bergen fem ganger siden 2000. Fjordsteam er blant de største festivalene for bevegelig kultur i Europa. Arrangemenet trekker opp mot 150.000 besøkende. Neste Fjordsteam er planlagt i 2026.

Et resultat av Fjordsteam i 2022, er den nasjonale konferansen for bevegelig kulturarv som er planlagt annethvert år heretter. Dette er ment som platform og møtearena for politikere, offentlige etater, nasjonale tilsynsmyndigheter og våre organisasjoner. Her inngår alle former for bevegelig kulturarv til vanns, til lands og i luften. Neste konferanse avholdes i juni 2024.

Jeg er styreleder for Motorklubbene i Bergen - en sammenslutning av elleve hobby- og historiske kjøretøyklubber - som sammen arrangerer den årlige Vårmønstringen i Bergen.

Ellers har jeg en rekke medlemsskap i kjøretøyklubber og organisasjoner, er aktiv i Rotary, er medlem av 17. mai-komiteen i Bergen og har styreverv i Fortidsminneforeningen.

Hva er så drivkraften? For meg gir dette livskvalitet og mening. Uegennyttig innsats gjennom mer enn fire tiår har enorm verdi som ikke kan måles i penger. Dette byr på gode og inkluderende fellesskap - som dessuten gjør en viktig og samfunnsnyttig innsats - i vårt tilfelle - for norsk kulturarv. Jeg brenner for frivillighet, organisasjonsliv og meningsfylt fritid. Jeg har dessuten stor

tro på samarbeid. Vi er mer enn 100.000 nordmenn som driver med en eller annen form for bevegelig kultur. Utfordringene er ofte de samme - det er kun objektene som skiller oss. Sammen står vi sterkere!

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med enda flere av våre engasjerte medlemmer i tiden som ligger foran oss.

Med vennlig hilsen,

Carl A. Harbitz-Rasmussen Styreleder LMK