Den internasjonale ungdomsdagen

Den internasjonale ungdomsdagen

Publisert av Jørgen Bogen den 18.06.23. Oppdatert 06.01.24.
Informasjon fra det internasjonale motorhistoriske forbund FIVA:

"Vi søker etter innovative og dristige fotografier og malerier av historiske kjøretøy i sammenheng med industriell arv som uttrykker viktigheten av å bevare klassiske kjøretøy på morgendagens veier.

1. Kategori: Fotografering av industribygninger, bensinstasjoner, verksteder osv., relatert til klassiske kjøretøy eller industri og klassikere...

2. Kategori: Malerier/tegninger av industribygninger, bensinstasjoner, verksteder osv., relatert til klassiske kjøretøy eller industri og klassikere...

3. Kategori: Fotografering som viser eieren sammen med sitt historiske kjøretøy.
Alle verk vil bli publisert på FIVA sine sosiale medier ved hjelp av følgende emneknagger: #fiva_classic, #culture #youth #internationalyouthday #2023youth...

Vinnere i hver kategori skal annonseres innen 30. september og motta publisering av prosjektet på FIVA-nettsiden og sosiale medier, presentasjon av prosjektet på FIVA's generalforsamling, som vanligvis holdes i november, FIVA-bok, FIVA-kjøretøyplate og et anerkjennelsesdiplom.

Hver deltaker må sende en godkjennelsesavtale til FIVA for at de skal ha rettighetene til å bruke materialet som sendes inn til promotering og informasjon om opphavsrettighetseier(e) for materiale som søkere ikke har rettigheter til.

Deltakerne må sende søknadsskjemaer med bilder/fotografier til secretary@fiva.org innen utgangen av august 2023."