FIVA General Assembly (GA) 2023

FIVA General Assembly (GA) 2023

Publisert av Jørgen Bogen den 12.12.23. Oppdatert 01.02.24.

FIVA General Assembly (GA) 2023

 

LMKs delegasjon ved:

Generalsekretær, Stein Christian Huseby

Styreleder, Carl A Harbitz-Rasmussen

Leder i Internasjonal-komite og medlem av FIVAs tekniske komite, Geir Iversen

Kommunikasjonssjef, Jørgen Bogen.

 

FIVA – verdens ledende organisasjon for historiske kjøretøy.

LMK er stolte av å være norsk representant, og således en del av fellesskapet i FIVA. I mange land knives det mellom nasjonale organisasjoner om å være nettopp den nasjonale representanten, ettersom FIVA-tilslutning blir lagt merke til ute i verden. FIVA ble etablert i Frankrike i 1966, og har helt siden starten vært underlagt fransk lovverk. For tiden er mer enn 75 land tilsluttet FIVA, noe som gir de tilsluttede nasjonale representantene en unik mulighet til å påvirke, drøfte og knytte forbindelser globalt. FIVA har blant annet faste lobbyister i Brüssel som jobber mot EU - noe som gir medlemslandene trygghet på at ingen saker «går under radaren». FIVAs anerkjennelse har også gitt seg til uttrykk gjennom et samarbeid med viktige organisasjoner som ERIH (European Route of Industrial Heritage) , TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), og ikke minst UNESCO. Mange av de begreper og klassifiseringer FIVA har forestått blir allmenngyldige for en hel bevegelse. Norge, gjennom LMK, har også p.t. en representant i FIVA’s tekniske kommisjon - tidligere nestleder Geir Iversen. LMKs interesser er derfor i de beste hender.

I historiske Athen

Omgitt av kulturarv på alle kanter, og fri sikt til Akropolis, var utgangspunktet for å diskutere kulturarv absolutt tilstede. Byen, som har vokst kraftig i etterkrigstiden, huser i dag nærmere 3 millioner innbyggere. Dette gir seg til kjenne i gjennom både forurensing og et trafikkbilde vi i Norge vil betegne som kaotisk. Oldtidens monumenter er å se over alt, og det har nok vært utfordrende å bygge en moderne storby med alle hensyn til fortid og arv. Kontrastene var store, men uansett et godt valg av arena for årets generalforsamling i FIVA.

FIVA GA - lidenskap og entusiasme på tvers av grenser.

FIVA's årlige generalforsamling er den viktigste plattformen der medlemslandene treffes. I tillegg til den formelle agendaen er det en utmerket arena for å knytte verdifulle kontakter fra alle verdens hjørner.

Det er både nyttig og spennende å samtale med likesinnede fra andre verdensdeler. Vi må alltid være åpne for nye innfallsvinkler, og det er viktig å lytte til erfaringer andre har gjort seg. Foruten interessante samtaler med delegasjoner fra Nigeria og Japan, var det også god anledning til å samstemme med våre skandinaviske kolleger om aktuelle saker.

Innad i bevegelsen er det noen gjengangere på alle kontinenter, der rekruttering rangerer høyt på listen i alle medlemsland. Blant 140 delegater var det kun fire personer under 30 år, og kvinneandelen kunne med fordel vært større. Nå gjenspeiler nok delegatene personer med lang fartstid og erfaring fra bevegelsen.

Utrolig nok var to av tre delegater fra Iran kvinner(!). Den ene av disse ble dessuten hedret med utmerkelse og plass i FIVA's Hall of Fame for sitt iherdige arbeid over mange år med å gjøre Sjahens bilsamling tilgjengelig for allmennheten som museum

 

EU-lovforslag skaper enormt engasjement

Det er fem komiteer i FIVA som omhandler følgende temaer: motorsykkel, teknisk, nyttekjøretøy, kultur, og lovgivning - eller den juridiske komiteen. Generalforsamlingen blir alltid spennende når hver komité presenterer sine rapporter fra foregående år. En komité som virkelig får kaffedrikkerne til å sette fra seg koppen, er den juridiske komiteen. Komiteen samarbeider tett og kontinuerlig med profesjonelle lobbyister overfor EU-kommisjonen. Naturlig nok mottok de mange utfordrende spørsmål etter sin presentasjon. Sveits tok opp utfordringer knyttet til kjøreforbud, mens Sverige løftet frem problemer knyttet til ELV-forslaget. Svarene levnet imidlertid ingen tvil om at den juridiske komiteen i aller høyeste grad er oppdatert og holder seg løpende orientert om EU-kommisjonens utspill og saksbehandling om aktuelle temaer, som blant annet ELV. Dette er på ingen måte en ny sak, men noe FIVA har jobbet med i flere år.

ELV-forslaget er egentlig et produksjons- og avfallsdirektiv som har som mål å begrense nybilproduksjonen. Produsentene blir nødt til å fokusere på resirkulering når de lager nye kjøretøy. Avfallsdelen har som mål å beskytte miljøet mot kjøretøy som lekker olje og andre væsker, spesielt i skogsområder. Noen hevder at det vil innføres en "gestapo"-lignende enhet som henter kjøretøyet ditt mens du sover, men dette er dommedags retorikk uten rot i virkeligheten.

Saken handler mye om korrekt håndtering av det utenforstående lett ser på som vrak. Også vår bevegelse må tåle at det stilles forventninger. Vi har også ansvar for miljøet rundt oss mtp. utslipp og lekkasjer inn i sårbare omgivelser. Det handler om adferd i forhold til omgivelser og en gjennomtenkt plan for våre «juveler» som er troverdig og inneholder et snev av realisme.

Det er viktig å påpeke at FIVA vil komme med forslag til klargjøring av direktivet, da det er mye usikkerhet og spekulasjoner i debattene på sosiale medier. Også viktig å påpeke at FIVA jobber for at det skal være nettopp et direktiv, og ikke en lov. Det er en vesentlig forskjell. Mens et direktiv muliggjør nasjonale tilpasninger, vil en lov ha lik juridisk definisjon for alle - uten mulighet for lokale tilpasninger. Fremover er det essensielt å la FIVA gjøre sitt arbeid i EU, gitt at vi tross alt bidrar økonomisk. Vår oppgave blir deretter å sikre at den norske forståelsen og implementeringen går smidig, uten unødvendige justeringer.

FIVA - tuftet på frivillig arbeid

Selv om FIVA kan smykke seg med et enormt spekter av medlemmer og betydelige økonomiske ressurser, er brorparten av FIVAs arbeid basert på frivillig innsats fra engasjerte ildsjeler.

 

Kommunikasjonssjef Jørgen ble innlemmet som medlem i FIVAs ungdomskomité, underlagt kulturkomitéen. Dette innebærer at fra og med 2023 har LMK to representanter sentralt plassert i FIVA. Det har historisk sett vært et sterkt engasjement fra de nordiske landene for å bidra frivillig til det internasjonale forbundet

FIVA - for deg

Vi er stolte av å være tilknyttet et forbund der alle med interesse for kjøretøyhistorie er velkomne. Til forskjell fra andre frivillige kjøretøyorganisasjoner i Norge, er LMK en del av en lang og viktig verdikjede. Den starter med individet, strekker seg via den lokale klubben til LMK, FIVA, og videre til internasjonale aktører som ERIH, TICCIH og UNESCO.

 

Å være tilknyttet FIVA er viktig, selv om det kanskje ikke er noe våre medlemmer tenker på i det daglige. Mange vet lite om FIVA's liv og virke, men det er nyttig å sette seg inn i dette. FIVA's Torino-dokument (FIVA Turin Charter) fra 2008 gir et rettvisende bilde av hva vi er en del av.

 

FIVA alene utgjør et fellesskap på 1,1 millioner medlemmer. For å bli hørt, er det viktig å være der noen lytter. Den kombinerte innsatsen gir enorm gjennomslagskraft, i tillegg til tilgang på enorme ressurser over hele verden