Fortsatt ledige plasser til Strategikonferansen.

Fortsatt ledige plasser til Strategikonferansen.

Publisert av Stein Christian Husby den 04.02.22. Oppdatert 06.01.24.

 

LMK INVITERER TIL STRATEGIKONFERANSEN 2022.

 

LMK inviterer til en strategikonferanse på Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. Oppstart er fredag 6. mai 2022 kl. 17.00, og vi tar sikte på å avslutte etter lunsj søndag 8. mai 2022.

I løpet av helgen blir det faglig påfyll samt diskusjoner omkring vår bevegelses fremtid og politiske kurs. Det vil bli en utflukt til et museum i nærheten samt tid for sosialt samvær.

Agenda og innhold er sendt ut til LMK-klubbene. Vi ønsker derfor at delegatene har hatt en intern gjennomgang av problemstillingene, slik at vi kan finne omforente svar under helgens gruppearbeid.

LMK håper at flest mulig av klubbene finner dette interessant og slutter opp om konferansen.

Hver klubb kan stille med inntil 2 deltakere. Reisekostnader dekkes av hver enkelt klubb, og samtlige må betale en konferanseavgift på 500,- pr. person. Overnevnte dekker 2 overnattinger med frokost, 2 middager, 2 lunsjer samt utflukten.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post; post@lmk.no eller tlf. 22 41 39 00.

Påmeldingsfristen settes til innen tirsdag 19. april 2022.

 

Med vennlig hilsen

 

LMK v/ styret og administrasjonen