Fortsatt noen ledige plasser på Temakonferansen

Fortsatt noen ledige plasser på Temakonferansen

Publisert av Stein Christian Husby den 18.10.19. Oppdatert 10.01.20.LMK INVITERER TIL KONFERANSE

Sted: Scandic Oslo Airport Hotell, Ravinevegen 15, Gardermoen

Tidspunkt: Fredag 17. januar 2019 kl. 17.00 – lørdag 18. januar 2019 kl. 16.30

       
Program med agenda:

 

Fredag:

 

17.00 – 17.30 Registrering.
17.30 – 19.30 Velkommen v/ Styreleder Torbjørn Evanger.
                       Aktuelt fra LMK v/ Generalsekretær Stein Christian Husby.

20.00 -            Felles middag

Lørdag:

 

09.00 – 10.15  Sikkerhet på veterankjøretøyene våre. Havarikommisjonens rapport etter Rjukan ulykken. Hvilket ansvar påhviler oss som eiere av kjøretøyene, og kan vi vente nye pålegg?
Innledning v/ Generalsekretær Stein Christian Husby

10.15 – 10.30  Pause

10.30 – 11.30  Hvordan forholder LMK seg til dette? Debatt over temaet og oppsummering v/ Styreleder Torbjørn Evanger

11.30 – 12.00  Statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet, har ordet.

12.00 – 13.00  Lunsj

13.00 – 16.30  Vi lærer av hverandre…
- Motorhistorisk Klubb Drammen: «Ungdomsarbeidet på Burud»
- Harstad Motorhistoriske Klubb: «Hva gjør vi for å få til et godt samarbeid og godt oppmøte på tvers av klubbmiljøene» v/ Merethe Larsen.
- Vårmønstringen i Bergen, en høydare: «Hvordan får vi det til» v/ Carl August Harbitz-Rasmussen.
- Grenland Veteranvogn Klubb: «Hva gjorde vi for å lykkes som arrangør av Norgesløpet»
LMK håper at flest mulig klubber synes dette virker interessant og slutter opp om konferansen.
Hver klubb kan stille med inntil 2 delegater. Reisekostnader dekkes av den enkelte klubb og alle må betale en konferanseavgift på kr. 500,- pr. person. Avgiften dekker middag fredag, overnatting med frokost samt lunsj lørdag.

Bindende påmelding skjer til post@lmk.no - snarest

For ytterligere informasjon kontakt oss på tlf. 22 41 39 00.

Med vennlig hilsen

LMK v/ administrasjon

LMK-Nytt 5/19

tirsdag 20. august kl. 13:48

LMK-Nytt 4/19

torsdag 27. juni kl. 13:15

LMK-Nytt 3/19

onsdag 29. mai kl. 16:53

LMK-Nytt 2/2019

onsdag 17. april kl. 13:57