Frp får ikke gjennomslag for 98 oktan!

Frp får ikke gjennomslag for 98 oktan!

Frp får ikke gjennomslag for 98 oktan som sikringskvalitet!

Dette støttet LMK i sitt høringsinnspill til forslag 126 S i Stortinget, det er veldig leit at det ikke ser ut til å finnes en enkel fiks på denne problematikken. Markedet styrer! LMK vil derfor fortsette arbeidet med å anbefale kjøretøyentusiaster å fylle 98 oktan E5.

"Statsråden hevder at alle bensinbiler, gressklippere og båter er godkjent for E5, og at regjeringen ikke har planer om å fastsette regler om tilgjengelighet av drivstoff med sikringskvalitet, slik forslagsstillerne etterlyser." - Innst. 334 S.

Drivkraft Norge sier i sitt innspill at: «I og med at E5 har en begrenset andel av drivstoffmarkedet, så er det ikke lønnsomt å tilby E5 på for mange stasjoner.» - Innst. 334 S.

LMK har forståelse for at drivstoffbransjen ikke vil planlegge utbygging av et produkt som har lave salgstall og er dyrere. Det er derfor viktig at vi samarbeider i veterankjøretøy- fly og båt bevegelsene, så man tydelig oppdager at markedet er der. Først da får vi muligheten til å vise styrende politikere at man kan gjøre en endring til det beste for alle. Vi må også innse at det per nå er et ønske om å redusere utslipp i samfunnet. Det er derimot viktig å skille kulturarv med slitne bruksbiler, noe forslag nummer en i frp-forslaget ikke tok høyde for.

"Ettersom det ikke er lagt særskilte begrensninger på salg av bensin 98 oktan E(0)
legger departementet til grunn at slik kvalitet også tilbys dersom det finnes etterspørsel i
markedet." - Innst. 334 S. Klima og miljødepartementet.

Salgsandelen må opp, slik at organisasjonene som arbeider for tilgang til 98 oktan får "bevisene" for at det er dette produktet som må bestå! Fyll 98 oktan!