Julehilsen fra LMK

Julehilsen fra LMK

Publisert av Jørgen Bogen den 23.12.23. Oppdatert 06.01.24.

Vi ønsker å uttrykke vår dypeste takknemlighet til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for et innholdsrikt år.

Bilde: Kristine Graver Sunmann

For et år, for en begivenhet å kjempe for vår rullende kulturarv. Forbundet har tatt et stort skritt fremover når det gjelder synlighet og politisk arbeid. Vi har blitt møtt med åpne dører både på Stortinget og i Samferdselsdepartementet. Med andre ord ønsker politikerne å lytte til oss. De vil ha våre synspunkter og samarbeide konstruktivt for å ivareta den rullende kulturarven. Vi har ennå ikke hatt et møte med en politiker som er negativ til dette.

Nå har tallene fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet kommet vdr. momskompensasjonen for 2022.
I år søkte 88 av LMKs klubber, og LMK har besørget revisjon og gjennomgang av dette. Tildelingen til klubbene ble hele 2.970.836,-. I likhet med tidligere år har avkortningen av tildelingen vært null, og denne ordningen er et viktig bidrag for frivilligheten i Norge. LMK tar heller ingen gebyrer av klubbene for dette arbeidet.

Utbetaling fra LMK skjer 22.12.2023, så vi håper at dette kan bidra til å styrke driften ute i klubbene. Og for de av dere som ikke søkte i år, byr det seg nye muligheter i 2024.

Vi er stolt medlem av Kulturvernforbundet, som legger til rette for og støtter kulturvernorganisasjoner slik at vi lettere kan få frem våre synspunkter. Dette har ført til et samarbeid mellom Kulturvernforbundet, LMK og Landsforeningen for Luftfartøyvern, hvor vi jobber med følgende saker:

- Kulturminnefondet styrkes, og tilskuddsordningen "rullende og bevegelig kulturarv" får øremerkede midler.

- Organisasjoner med bevegelig kulturvern som fokus skal kunne søke driftsmidler.

- Bevegelig kulturarv likestilles med fartøy og bygningsvern.

Det siste året har presentert nye utfordringer for våre medlemmer, preget av en strammere økonomi og krevende saker som innføringen av E10 og ELV-forslaget.

Innføringen av økt etanolinnhold i 95 oktan skaper utfordringer for oss med historiske kjøretøy. Bevaring av 98 oktan som et etanolfritt alternativ er avgjørende for at vår bevegelse skal kunne fortsette å trives på norske veier. LMK mener det er av stor betydning at drivstoff ikke feilaktig blir pekt på som årsak til trafikkfarlige situasjoner. Dette reiser igjen det sentrale spørsmålet: Hvilket kjøretøy er mest bærekraftig - det som benyttes og bevares i 50 år, eller det som kun varer i 14 år?

Takket være flere tunge organisasjoner har drivstoffproblematikken blitt godt synlig i mediene. LMK har avholdt flere møter med Drivkraft Norge. I tillegg hadde vi ett møte med samferdselsministeren i departementet for å diskutere våre bekymringer. Det er gledelig å merke at både statsråden og Drivkraft Norge viser forståelse.

Når det gjelder ELV-forslaget, er det bred enighet om at dette ikke vil skape utfordringer for oss med historiske kjøretøy. FIVA, som representerer over 70 land og flere millioner kjøretøyentusiaster, jobber aktivt mot Brussel for å sikre at våre interesser blir ivaretatt.

LMK har mottatt julekort fra samferdselsministeren, som ønsker alle våre medlemmer en fredfull jul og et godt nytt år.

2024 vil bringe nye muligheter, og vi ser frem til å avslutte året med økt fokus på drivstoff, kulturminnefondet, driftsmidler og ikke minst rammevilkårene for motorhistoriske kjøretøy.

Med det ønsker vi alle medlemmer en riktig god jul.