LMK er tilsluttet studieforbundet for kultur

LMK er tilsluttet studieforbundet for kultur

Publisert av Jørgen Bogen den 25.09.23. Oppdatert 06.01.24.

LMK har blitt tilsluttet Studieforbundet for kultur og tradisjon, noe som innebærer flere fordeler for klubbene. Dersom dere planlegger å avholde kurs eller ha faglige samlinger, kan klubben søke om midler via Studieforbundet for å få dekket utgiftene. Vi håper at flere klubber vil benytte seg av mulighetene denne tilslutningen gir.

Som det ofte blir nevnt på treff, opplever bevegelsen store rekrutteringsproblemer. Mange av de tradisjonelle håndverkene er i ferd med å forsvinne inn i historiebøkene, og dette skaper utfordringer for både erfarne og nye i kjøretøy bevegelsen. Hvor kan vi henvende oss for å få ekspertise? Hvordan kan vi utføre den nødvendige jobben for å holde kjøretøyene trygge på veiene?

Disse spørsmålene gjør det svært aktuelt for oss å arrangere kurs slik at vi kan sikre at kunnskapen blir videreført.

Om studieforbundet:

"Studieforbundet kultur og tradisjon er eit studieforbund for frivillige organisasjonar som driv opplæring i folkeleg kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med meir.
Studieforbundet fordeler eit statstilskot frå Kunnskapsdepartementet, og har ansvar for utvikling, tilrettelegging og finansiering av eit mangfaldig opplæringstilbod i medlemsorganisasjonane og lokallaga deira. Studieforbundet og medlemsorganisasjonane samarbeider med ulike fagmiljø om ymse utviklingsprosjekt."

 

Les gjerne mer om mulighetene på studieforbundets nettsider

 

LMK er behjelpelig med å promotere kurs som klubbene arrangerer. Send oss gjerne en epost så legger vi ut kurs i både kalender og på sosiale medier.