LMK har hatt møte med Vegdirektoratet

LMK har hatt møte med Vegdirektoratet

Publisert av Stein Christian Husby den 18.05.18.

LMK  ved Styreleder Torbjørn Evanger, nestleder Geir Iversen og generalsekretær Stein Christian Husby hadde tirsdag 15. mai 2018 et møte med sentrale representanter fra Vegdirektoratet. LMK ønsket blant annet å følge opp den nye praksisen for PKK, som ble innført fra 1. oktober 2016. For LMK er det viktig at alle eiere møter forståelse og mest mulig lik forvaltningspraksis i sitt møte med representanter for Statens Vegvesen. Det er nå laget en intern retningslinje, som tar sikte på en mest mulig enhetlig behandling ved vurderingen om et kjøretøy skal klassifiseres som bevaringsverdig eller ikke. Det er også vedtatt fra februar 2018 at en slik kontroll ikke skal ilegges gebyr, noe som tidligere har blitt praktisert.

LMK har videre tatt opp aktuelle saker som muligheten til gjenbruk av skiltnummer etter 01.04.1971 samt en forenklet praksis ved av- og påregistrering av veteran- og hobbykjøretøy. Bakgrunnen for dette er at disse brukes kun et kortere tidsrom i løpet av året, og nye regler for trafikkforsikringsavgift gjør det mulig å redusere kostnadene noe.

Under møtet med Vegdirektoratet kommer det også frem at det forekommer mye feil og mangler på eldre kjøretøy. LMK ble presentert en statistikk som viser en økende tendens fra ca. 1980 med et toppunkt rundt år 2000. Det er en hel del veterankjøretøy i denne gruppen, og tallmaterialet kan indikere at det faktisk fremdeles er en del bruksbiler blant de yngste veteranene. Det kan derfor virke som om disse ikke bevares og vedlikeholdes tilfredsstillende da kanskje utgangspunktet for eierskapet er mer økonomisk motivert? Vi vil ikke påstår dette, men likevel viktig å være klar over denne trenden da ulykker, feil og mangler ved våre kjøretøy lett kan velte de gunstige ordningene vi har kjempet for å få.

LMK opplever en svært positiv dialog og samarbeid med Vegdirektoratet, og LMK har allerede mandat til anbefaling av motorhistoriske skilt før 01.04.1971 og ved unntak for motorhistoriske kjøretøy ved førstegangsregistrering. LMK deltar også som fast høringsinstans.