LMK i kontakt med Naturvernforbundet

LMK i kontakt med Naturvernforbundet

Publisert av Jørgen Bogen den 21.06.23. Oppdatert 06.01.24.

I forbindelse med vårt arbeid som paraplyorganisasjon for 157 klubber jobber vi kontinuerlig med å sikre vår bevegelses fremtid. Vi har i den forbindelse vært i kontakt med Naturvernforbundet for å se om de er enige i utfordringene vi har, samt de fordelene vår bevegelse tilfører i miljøarbeidet.

Miljømessige fordeler ved historiske kjøretøy/veteranbiler slik LMK ser det:

- Stor andel gjenbruk i hele bevegelsen.
- Kulturhistorisk viktig under oppbyggingen av Norge som et av verdens rikeste land.
- En moderne bil har en antatt lavere levetid mens flere av våre kjøretøy spenner fra 30-100 år i alder og er fortsatt i bruk.
- Gjennom ivaretakelse blir behovet for utvinning av naturressurser langt lavere og produksjonen av nye biler synkende, dette vil kunne medvirke til        reduserte klimautslipp.
- Sirkulær økonomisk positivt da kjøretøyene blir benyttet over et lengre perspektiv og ivaretas fremfor å bli hugget.


«Svaret fra Naturvernforbundet er at de ikke har noen spesielle meninger rundt veteranbiler og deres kulturhistoriske verdi da dette ligger utenfor deres arbeidsfelt.»

LMK syntes at det er leit at et viktig forbund som Naturvernforbundet ikke har tatt veteranbiler i betraktning når de jobber for miljøet. Vi håper at forbundet velger å utforme politikk som skiller vanlig bilpark fra den kulturhistoriske i fremtiden. Fagsjef Holger i forbundet var derimot klar på hans syn om historiske kjøretøy kontra vanlig bilpark.

«Vi anerkjenner naturligvis behovet for å ta vare på historiske kjøretøy. Dette strider ikke med behovet for å legge om transportpolitikken eller gjøre bilparken mindre miljøskadelig.» - Holger Schlaupitz, Fagsjef i Naturvernforbundet


LMK ser positivt på at fagsjefen i Naturvernforbundet er for ivaretagelse av historiske kjøretøy, han deler også vårt syn på at veterankjøretøy ikke strider med behovet for å legge om transportpolitikken. LMK vil fortsette det viktige arbeidet for å sikre at både nåværende og fremtidige generasjoner kan eie og benytte historiske kjøretøy.