LMK inviterer til strategikonferanse

LMK inviterer til strategikonferanse

Publisert av Stein Christian Husby den 08.11.17.

Tidspunkt:          Lørdag 13. januar 2018 kl. 10.00.

Sted:                Scandic Oslo Airport Hotell, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

 

Bakgrunn:

Veterankjøretøybevegelsen står overfor en rekke utfordringer i tiden som kommer. Forutsetninger vi la til grunn for kort tid siden, er dessverre ikke like selvsagte lenger. LMK ønsker å legge grunnlaget NÅ for at vi også i fremtiden kan eie, bruke og bevare våre motorhistoriske kjøretøy. Dette er en del av vår felles kulturarv vi har et ansvar for at også kommende generasjoner kan ta del i.

LMK henvender seg derfor til våre eierklubber slik at vi i fellesskap kan ta en åpen diskusjon omkring organisasjonens fremtidige drift, virke og funksjon. Vi tar sikte på å skape et engasjement hvor vi sammen kan enes om rammebetingelsene for fremtidens LMK.

LMK ønsker å ta del i de problemene/utfordringene klubbene opplever, slik at vi kan skape en felles front og engasjement rundt de viktige politiske og andre relevante saker fremover.

Deltakelse:

LMK håper derfor at flest mulig klubber slutter opp om denne strategikonferansen. Hver klubb kan stille med inntil 2 representanter/delegater. Det vil bli servert lunsj under møtet. Reisekostnader dekkes av den enkelte klubb.

Det er ønskelig med en snarlig foreløpig og uforpliktende tilbakemelding av hensyn til videre forberedelser. Mer informasjon med bindende påmelding kommer senere.

Mvh

Stein Chr. Husby

Generalsekretær

For ytterligere informasjon, kontakt  post@lmk.no eller 22 41 39 00