LMK på Kulturvernforbundets årsmøte

LMK på Kulturvernforbundets årsmøte

LMK deltok nylig på Kulturvernforbundets årsmøte på Hamar, hvor viktige diskusjoner om bevaring av kulturarv fant sted. Styrets årsmelding og regnskap for 2022 og 2023 ble godkjent, og kontingentsatsen for 2024-2026 ble videreført. Budsjett og arbeidsprogram for 2024-2026 ble diskutert, og vedtektsendringer ble vedtatt. Møtet avsluttet med valg av nye styremedlemmer og revisor, samt godkjenning av Norske byselskap som nytt hovedmedlem.

I tillegg var LMK representert på Innlandet kulturarvkonferanse, hvor fokus var på regionale kulturarvsprosjekter og samarbeid for å fremme lokal historie og tradisjoner. Konferansen startet med mingling og registrering før Jørn Holme, styreleder i Kulturvernforbundet, ønsket velkommen. Programmet inkluderte presentasjoner om fylkeskommunens arbeid med kulturarv, håndverk, og samarbeid mellom frivillighet, museer og offentlig forvaltning. Deltakerne fikk også høre om lokale kulturvernprosjekter som Vågå Husflidslag og metallsøking presenterte, samt nasjonale jubileer som Utvandrerjubileet 2025 og Nasjonaljubileet 2030. Konferansen avsluttet med en omvisning og minikonsert på Domkirkeodden.

Gjennom deltakelsen på både Kulturvernforbundets årsmøte og Innlandet kulturarvkonferanse, har vi fått verdifulle innspill og knyttet viktige kontakter som vil styrke arbeidet vårt med å bevare og fremme den rullende kulturarven. Slike arrangementene gir en plattform for samarbeid og utveksling av ideer, noe som er avgjørende for å sikre at vår felles historie og tradisjoner blir ivaretatt for fremtidige generasjoner. LMK takker for en hyggelig konferanse og ser frem til å bidra videre i dette viktige arbeidet.