LMK tilsluttet Trygg Trafikk

LMK tilsluttet Trygg Trafikk

Publisert av Jørgen Bogen den 16.10.23. Oppdatert 06.01.24.

Etter den tragiske Rjukan-ulykken i 2018, har forbundet økt fokuset på trafikksikkerhet. Dette arbeidet fikk en start i LMK's sikkerhetsbrosjyre. Denne har bidratt til å sette ekstra fokus på kjøretøysikkerhet for oss som har biler som hobby. Samtidig er våre medlemmer en gruppe som kjører sjelden og svært forsiktig. Vi tror at mye av den lave skadestatistikken skyldes at flertallet av eierne er kjent med eldre kjøretøy. Internett bidrar til å videreformidle kunnskap, men det er tydelig at den generelle kunnskapen er sviktende. Det er avgjørende at de yngre generasjonene forstår hvorfor man skal bremse i god tid, bruke gir og holde øye med trafikkbildet.

  • Trafikksituasjonen har endret seg betydelig de siste årene, samtidig som motorhistoriske kjøretøy mangler mye av det sikkerhetsutstyret som kreves av et nyere kjøretøy. Dette er forhold som vi må kompensere for gjennom rett bruk og betjening av våre eldre kjøretøy. Gjennom et medlemskap i Trygg Trafikk skal vi øke fokuset og det formidlende arbeidet rundt trafikksikkerhet, sier Stein Christian Husby, Generalsekretær i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Litt om Trygg Trafikk:

«Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er å informere alle trafikantgrupper om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr

– med et særlig ansvar for trafikkopplæring av barn og unge.»

 

Ved å bli medlem av Trygg Trafikk vil LMK utvide sitt nettverk og handlingsrom innen samferdsel og trafikksikkerhet, noe vi mener går hånd i hånd. Forbundet er, som mange vet, medlem av Opplysningsrådet for veitrafikken, noe som Trygg Trafikk også er. Vi ser dette som en enda bedre forbindelse, ikke bare for sikkerhet, men også for samferdselssektoren som helhet. Vi ser frem til samarbeidet med Trygg Trafikk og det økte fokuset på sikkerhet.

 

 

Foto: Bård Risan