LMK-Nytt 4/19

LMK-Nytt 4/19

Publisert av Stein Christian Husby den 27.06.19. Oppdatert 06.01.24.

 

Motorkonvoien og Motortreffet – vel overstått.

Årets store høydepunkt for oss med interesse for motorhistoriske- og hobbykjøretøy er vel overstått. Til tross for den kaldeste juni-måneden på mange år og værguder som satt på utømmelige vannreservoarer, trosset flere tusen dette og deltok på arrangementet. Arrangementet var satt sammen av flere deler, og vi har vært vitne til at svært mange har deltatt på Motorkonvoien selv om ikke alle kjørte helt frem til Lillehammer.

På Lillehammer ble det avholdt et 2-dagers kjøretøytreff med variert innhold på programmet. LMKs egen jubileumsmiddag ble også vel gjennomført, og Petter Schjerven var kveldens toastmaster og ledet oss førsteklasses gjennom en minnerik kveld.

Motorkonvoien 2019, i særlig grad, har satt vår bevegelse på det politiske kartet. LMK sammen med AMCAR har her mønstret en landsomfattende konvoi hvor retten til fortsatt bruk og tilgang på et etanolfritt drivstoff var satt i høysetet under møter med lokale politikere og myndighetspersoner langs ruten. At dette ikke har gått upåaktet hen, bekreftes gjennom de mange lokale avisartiklene som har strømmet inn til Administrasjonen i LMK.

Selv om eldre kjøretøy i utgangspunktet var en hobby- og fritidssyssel for den enkelte, har Motorkonvoien bidratt til å endre synet på hva vi egentlig holder på med. Kjøretøy er kulturvern fullt på høyde med fartøy- og bygningsvern. Vår kunnskap er en fullverdig kulturarv og må bevares og videreføres til nye generasjoner før den går tapt. Denne immaterielle delen av kulturarven er en forutsetning for at våre kjøretøy også skal være i drift og kunne brukes i fremtiden. Museum er vel og bra, men aller best er at kjøretøyene kan brukes i sitt rette element – på veien! Vi er «kultur på hjul» og dette vernet skjer best gjennom en aktiv bruk. Eldre kjøretøy sprer mye glede og informasjon overalt hvor de dukker opp, og dette var Motorkonvoien et levende bevis på.

Vi i LMK vil rette en stor takk til alle dem som sluttet opp om arrangementet. Mange ildsjeler har lagt ned et ufattelig arbeid før og underveis. Mest riktig her blir vel; Ingen nevnt og ingen glemt.

 

 

 

 

            Kjøretøypolitikk blir bare viktigere og viktigere.

Den politiske utviklingen mot kjøretøy drevet av fossilt brennstoff, har på kort tid tatt en radikal vending. Det erklæres klimakrise fra flere hold, men flere av tiltakene har vist seg å være litt vel unyanserte og blir vel mer som politiske fanesaker å regne enn tiltak som faktisk utgjør en forskjell. Særlig bilistene i Oslo har på kort tid opplevet et «paradigmeskifte» knyttet til bilkjøring og bruk av fossilt brennstoff. Selv om tiltakene her knapt er målbare i miljø-øyemed, gir dette oss et godt innblikk i hva eiere av motorhistoriske kjøretøy kan vente seg i løpet av kort tid. Utfasingen av etanolfri 98 oktan har i flere områder skjedd med rekordfart, og uten kunnskap, opplysning og myndighetskontakt – kan vi bli spilt ut på sidelinjen fortere enn vi aner.

Sentralt fremover blir derfor samarbeid med andre organisasjoner. Dette har blitt påpekt tydelig både på Temakonferansen og Landsmøtet 2019. For LMK sin del vil AMCAR være en naturlig samarbeidspartner da vi har stort sett et sammenfallende syn på de utfordringer vår bevegelse står overfor. Likevel finnes det ulikheter, men totalt sett vil de to nevnte organisasjoner sammen kunne fylle det hele bildet – kampen for retten til å drive med bilhobby og vern og bevaring av norsk kulturarv. Derfor har også flere av LMKs klubber tilsluttet seg AMCAR i tillegg til en fortsatt LMK-tilslutning, da de vil være en del av den totaliteten organisasjonene utgjør til sammen.

            Nye avgiftsregler for 20 år gamle kjøretøy fra 01.07.2019.

Det har vært mye omtalt at engangsavgiften for kjøretøy eldre enn 20 år faller bort fra 01.07.2019. Bortfall av engangsavgift har tidligere vært forbeholdt veterankjøretøy, men nå vil dette gjelde allerede fra 20 år. Det er fra LMK sitt ståsted viktig å presisere at dette ikke innebærer noen endring av grensen for et veterankjøretøy, og disse forholdsvis unge 20-åringene må fortsatt belage seg på å betale årsavgift på lik linje med dagens ordning.

Dette er en fin mulighet til å sikre seg en kommende klassiker, som med rett bruk og pleie vil kunne bli morgendagens veterankjøretøy.

Ønsker alle en riktig god sommer – kjør forsiktig.

Vi i LMK vil ønske dere alle en riktig god sommer. Nå går treffsesongen inn i en litt mer rolig periode, etter noen hektiske uker hvor det blir vanskelig å velge i mylderet av tilbud og arrangementer. Vi vil henstille alle til en forsiktig bruk slik at vi unngår ulykker og negativ publisitet. Skal veteranen ut på langtur, er det greit med en ekstra sjekk av bremser, bremsevæske og bensinslanger. Selv om ting brukes lite, er det viktig at vedlikeholdet finner sted jevnt og trutt. Da unngår man overraskelser, som kan gi uventede utfall.