LMK-Nytt 6/2019

LMK-Nytt 6/2019

Publisert av Stein Christian Husby den 21.10.19. Oppdatert 10.01.20.

Nytt fra LMK 6/2019. 

 

LMK stiller på Oslo Motorshow også i år.

LMKs deltakelse på messer og arrangementer, som trekker et annet publikum enn på rene motorhistoriske samlinger, har i flere år blitt etterspurt. Styret og Administrasjonen i LMK har de siste årene tilstrebet et mer synlig LMK, hvor forsikring gis en litt mindre sentral plass enn tidligere, men med et fokus rettet inn mot de samfunnsutfordringene vi står overfor - som LMK også jobber med. Vi innser at LMK har en jobb å gjøre med å få frem nettopp dette budskapet ute i klubbene; Om hva LMK faktisk er og hvilken forskjell vi kan utgjøre for deg og din klubb.

Oslo Motorshow er nettopp et slik arrangement hvor LMK bør være og hvor vi møter bredden og mangfoldet av nordmenn med en eller annen interesse for kjøretøy. Her kan vi treffe nettopp dem som kanskje ikke ville oppsøkt oss på Ekeberg-markedet, men som ved en nærmest ren tilfeldighet fatter interesse for vår bevegelse. Nå er det ingen som blir direkte medlem i LMK, men bredden våre 142 tilsluttede klubber utgjør burde by på noe for enhver smak og interessefelt.

Mange av LMKs klubber finner også veien til Oslo Motorshow, og dette er en fin måte å bli bedre kjent med dem og sammen kunne se på muligheter til nyskapning og forbedring.

Fra LMK sin side vil vi bemanne en 70m2 stor stand i hall C, og både Styret og Administrasjonen vil være til stede. Vi håper at dere kommer innom og slår av en prat. Også IF vil være representert og kan tegne nye forsikringer for både nye og tidligere kunder av LMK-ordningen.

 

Vil du vite mer om LMK? – motta nyhetsbrev direkte.

For et par år siden ble det gjenopptatt en tidligere praksis med relativt jevnlige nyhetsbrev fra LMK. Hensikten er å kunne informere og opplyse om både LMK og viktige saker knyttet til anvendelsen av motorhistoriske kjøretøy i Norge. Vi er i en politisk omveltningsprosess, hvor ting som var selvsagt for få år tilbake ikke kanskje lenger er like klart. LMK kjemper for retten til fortsatt fri bruk av motorhistoriske kjøretøy, og vi mener at dette er en viktig del av vår nasjonale kulturarv. Vi mener at våre kjøretøy også har en rolle og en fremtid til tross for et kommende «grønt skifte», og det er ikke nødvendigvis et motsetningsforhold i dette. Forskning vedrørende utslipp og ulykkefrekvens hos veterankjøretøy går helt klart i vår favør, og det er derfor viktig at bevegelsen løpende orienterer seg slik at vi eventuelt kan massemønstre dersom våre kjøretøy skulle bli rammet av fremtidige forbud og begrensninger.

Noe av utfordringene LMK opplever er de begrensningene ny personvernlovgivning og GDPR-direktivet gir med hensyn til å kontakte klubbenes medlemmer direkte for en distribusjon av våre nyhetsbrev. Vi opplever også at mange klubber ikke sender disse videre til medlemmene elektronisk, og publikasjon i medlemsblad flere måneder senere kan gi nyhetsbrevene lite aktualitet. Derimot vil en direkte henvendelse fra den enkelte av dere med et ønske om å motta våre nyhetsbrev, være i samsvar med aktuelt lovverk.

Derfor, om dere ønsker å motta nyhetsbrev direkte fra oss, kan dere sende oss en epost om dette til post@lmk.no. Dermed vil dere kunne motta informasjon fra oss direkte fremover.