LMK-Stafetten avsluttet med suksess i Arendal

LMK-Stafetten avsluttet med suksess i Arendal

Publisert av Stein Christian Husby den 08.11.17.

Etter en lang og landsomfattende turnè med oppstart og prolog fra Hammerfest,avsluttet LMK-Stafetten sin reise i Arendal på Stoa næringspark onsdag 16.08.2017. Stafetten har hatt en god deltakelse og oppslutning blant en rekke LMK-klubber, og langs ferden har reisen blitt lagt merke til.

Stafetten hadde oppstart med prolog fra Hammerfest, og herfra gikk den sammengengende til Trondheim med avslutning 14.08. En egen stafett-gruppe  bestående av Merethe Larsen, Leif Skare og Bjørn Austad Hvaleby, har i samarbeid med de deltakende LMK-klubbene stått for selve gjennomføringen og planleggingen.

Nærmest parallelt med at Stafetten beveget seg mot Trondheim, startet et nytt stafett-lag opp i Bergen, og disse kjørte sammenhengende til Arendal. Arendal var utpekt som et kardinalt mål da Arendals-uken arrangeres i dette tidsrommet, og muligheten for både deltakelse og lydhøre politikere var til stede. Vel fremme i Arendal ble det holdt appel av Høyres stortingsrepresentant og leder i Kulturkomitèen Svein Harberg og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. En flott avslutning på et flott arrangement!

Det har vært mange politikere som har fulgt og deltatt på arrangementene underveis, og Stafetten har også gjort seg synlig på norske medier under den uken dette varte. Det har blitt satt fokus på problemstillinger, som angår oss alle med interesser for motorhistoriske kjøretøy. Det er tydelig at det er i ferd med å etableres et allment syn omkring at hjul også kan være kultur. For at rullende kulturmateriell kan vises frem og formidle videre historie og glede, blir det viktig at disse også kan brukes. Her er det en rekke utfordringer knyttet til mulighetene for fremtidig bruk både med tanke på at kjøretøy med forbrenningsmotor gradvis ønskes faset ut samt tilgangen til et drivstoff uten etanoltilsetning, som skaper vanskeligheter for eldre kjøretøy. Det har også vært et tema at det ikke bør være avgifter knyttet til bruk og eierskap av kulturmateriell, og det etterspørres en nasjonal verneplan for eldre kjøretøy av motorhistorisk interesse i likhet med den situasjonen vi har fått innen fartøyvernet.

Utfordringene er mange i tiden fremover, og det blir derfor viktig at det gode arbeidet som er nedlagt gjennom LMK-Stafetten videreføres av LMK-klubbene i de delene av landet hvor det ikke forelå et grunnlag for en stafett. Landsmøtet i LMK 2017 oppfordret alle LMK-klubbene til å invitere politikere og andre myndighetspersoner til sine etablerte arrangementer, slik at man kan spre kunnskap og viten om den motorhistoriske og kulturbevarende bevegelsen vi representerer.

LMK vil derfor takke alle som har deltatt og gjort LMK-Stafetten mulig. Nå begynner jobben med å fortsette der hvor stafetten slapp!