LMK-lager & restaurerings forsikring

LMK-lager & restaurerings forsikring

Publisert av Jørgen Bogen den 01.12.23. Oppdatert 09.02.24.

Har du satt bort kjøretøyet for vinteren? Endelig skal det skrues tenker mange, men er du klar over hva forsikringen din dekker? Visste du forresten at dersom du demonterer hele kjøretøyet for en restaurering så vil du i verste fall risikere at ikke alt er dekt ved brann/tyveri? Lager forsikringen dekker også eksterne lagre som ikke er tilknyttet egen bolig!

 

I LMKs kaskoforsikring står det per 1. desember 2023:

«Forsikringen dekker også skader på utstyr og deler som tilhører kjøretøyet om disse skades samlet inntil 100 000 kroner.» – Særvilkår 211.

Og

«Deler til motorvognen skal oppbevares i låst rom i bygning. Kravet gjelder ikke for kjøretøy med egenvekt over 3.5 tonn. I tillegg gjelder låsekravet i motorvognforsikringsvilkårenes punkt 5.2.2.» -Særvilkår 211.

Hvorfor skal man ha lager -og restaureringsforsikring?

 

Riktig forsikring er avgjørende dersom uhellet skulle inntreffe, og det kreves ikke mer enn en enkel telefonsamtale til forsikringsselskapet. Det er betryggende å vite at prosjektet er dekket av forsikringen, og dette gir ekstra trygghet i tilfelle uventede situasjoner. Eksempler på låver og andre lagringssteder som går tapt i branner, inkludert historiske kjøretøy, er dessverre ikke sjeldne.

 

Det er ofte tilstrekkelig å få oversikt over tapet i slike situasjoner, men å oppdage at kjøretøyet ikke er riktig forsikret kan føre til unødvendige problemer. Det er virkelig ikke verdt risikoen! Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du går gjennom forsikringsdekningen din. Ta nødvendige forholdsregler, og ikke nøl med å kontakte forsikringsselskapet for å avklare eventuelle spørsmål om dekning. Kostnaden for å forsikre seg ordentlig er minimal sammenlignet med konsekvensene av å være feilforsikret. Så, vær proaktiv og sørg for at du er riktig beskyttet – det kan spare deg for mye trøbbel i det lange løp.

21 49 50 37

 

Hva dekker den?

 

Denne forsikringen gjelder primært avregistrerte kjøretøy som lagres eller er under restaurering. Dersom kjøretøy eller deler av kjøretøy, som ledd i restaureringen sendes til verksted, salmaker, e.l., dekker forsikringen også transport til og fra verksted, samt opphold på verksted. Forsikringen har derfor følgelig ingen trafikkansvarsforsikring men derimot full kaskodekning

En Lager- og restaureringsforsikring kan også benyttes som et supplement til en vanlig Helforsikring dersom litt mer omfattende arbeid, som medfører vesentlige demonteringsarbeider, skal utføres. Dette for å sikre at også bestanddeler av kjøretøyet også er dekket når disse er demontert for reparasjon/service. Dette begrunnes med at deler som er demontert fra selve kjøretøyet, dekkes normalt ikke av kjøretøyets kaskoforsikring.

Restaurering i utlandet;
Skal forsikringen i slike tilfeller også gjelde i utlandet, må dette forhåndsavtales særskilt med IF Skadeforsikring for hvert enkelt tilfelle. Normalt vil stedet der restaureringen skal foregå måtte kunne vise til kopi av egen ansvarsforsikring, som også omhandler restaureringsobjektet.