Landsmøtet 2019 avholdes 30.03.2019.

Publisert av Stein Christian Husby den 28.01.19.

Landsmøtet i LMK avholdes lørdag 30.03.2019 på Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. Tidsramme 09.00-16.00.

Fristen for å sende inn saker til behandling, jfr. LMKs vedtekter § 10, skal være LMK i hende innen 31.01.2019.

Innkalling og saksliste vil bli sendt ut senest 30 dager før Landsmøtet finner sted.