Landsmøtet 2019 vel overstått.

Landsmøtet 2019 vel overstått.

Publisert av Stein Christian Husby den 02.04.19. Oppdatert 06.01.24.

Landsmøtet i LMK fant sted lørdag 30.03.2019. Styret i LMK under ledelse av styreleder Torbjørn Evanger er valgt inn for nok en periode.

En mer utførlig protokoll fra møtet vil bli oversendt klubbene på et senere tidspunkt, men Landsmøtet traff flere viktige beslutninger. Blant annet kan man nå legge bak seg konfliktene knyttet til en tidligere styreleders virke, noe som har vist seg å være en tilbakevendende konflikt siden denne ikke tidligere er grundig utredet. Styret i LMK hadde i 2019 innhentet en juridisk utredning, som Landsmøtet sluttet opp om.

Landsmøtet ønsket også en videreføring av medlemskontingenten, som i 2018 for 2019 ble fastsatt til 35,-. Dette beløpet blir også videreført med virkning for 2020 etter en skriftlig votering.

Det var bra fremmøte og god stemning.

Styret og Administrasjonen i LMK retter en takk til de fremmøtte.