MVA-kompensasjon

MVA-kompensasjon

Publisert av Jørgen Bogen den 31.05.23. Oppdatert 04.07.23.

Hei alle sammen
 

Litt senere enn vanlig pga av hjemmekontor og diverse problemer med e-postene, men nå er det igjen tid for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2022. Vedlagt finner dere skjema som må fylles ut og sendes inn sammen med regnskapet til klubben, underskrevet av kasserer og klubbens oppnevnte revisor.

Søknadsfristen i år er satt til 20. juni 2023.


Vi sender bekreftelse til klubben når søknaden er mottatt. Dersom klubben ikke mottar slik bekreftelse, innen en uke etter at søknaden er sendt, må klubben selv kontakte
administrasjonen i LMK om dette. I tilfeller hvor overnevnte praksis ikke følges, fraskriver LMK seg et hvert ansvar for at søknaden faktisk er mottatt.

 

Foto: Lars Cato Skaar - Leder Østfold Veteranvogn Klubb

Søknadsskjema.docx