NYE LANDSMØTEPAPIRER SENDT UT TIL KLUBBENE.

NYE LANDSMØTEPAPIRER SENDT UT TIL KLUBBENE.

Publisert av Stein Christian Husby den 29.07.20.

Her finner dere innkalling samt alle landsmøtepapirene for Landsmøtet 2020. Ny dato er fastsatt til 5. september 2020, og dette er gjennomførbart i tråd med de p. t. nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet.

 

Landsmøtet ble utsatt som en følge av Corona-pandemien, og for den videre driften av LMK håper vi derfor at en gjennomføring 5. september 2020 nå blir mulig. Vedtektene våre krever at minimum 1/3 av medlemsklubbene er tilstede for at Landsmøtet skal bli beslutningsdyktig.

 

Det har blitt sendt ut henstillinger til foreløpig påmelding i slutten av juni samt purring i slutten av juli, og vi har kun fått bekreftelse fra i underkant av 30 eier-klubber. Dette er for lite. Det henstilles derfor til at alle melder tilbake til LMK, om dere kommer eller ikke, slik at vi har en visshet om at dokumentene har kommet dere i hende. Husk at det er klubbene som setter agendaen for LMKs drift og virke, og det er utelukkende gjennom deltakelse at nettopp din klubb kan bli hørt og påvirke.

 

Vi ønsker dere en fortsatt god sommer!

 

PS! Fint om vi får underretning så raskt som mulig dersom noen trenger overnatting eller flybilletter.