Nasjonal Motordag er flyttet til 10. juni.

Publisert av Stein Christian Husby den 12.04.18.
Nasjonal Motordag er alle kjøretøyentusiasters merkedag, og dette er absolutt en dag LMK-klubbene bør markere. Her er det tildelt en egen dag hvor vi kan sette fokus på alle de utfordringer vår bevegelse står overfor med hensyn til fortsatt bruk og  behovet for et drivstoff/sikringskvalitet tilpasset våre kjøretøy.

Her blir det viktig at klubbene ser på lokale muligheter sammen med andre LMK-klubber og AMCAR for en markering av nettopp denne dagen. LMK imøteser informasjon om ulike arrangementer slik at vi kan legge ut informasjon om dette på vår egen treffkalender.

Tradisjonelt har Nasjonal Motordag vært avholdt 6. juni, men nå er dette endret til 2. søndag i juni. Dette legger arrangementet til en fast helg, noe som kanskje på sikt gir en bedre oppslutning om et svært viktig  årlig arrangement.