Ny medarbeider ved Administrasjonen i LMK

Ny medarbeider ved Administrasjonen i LMK

Publisert av Stein Christian Husby den 23.03.23. Oppdatert 06.01.24.

Vi ønsker Jørgen Bogen velkommen som  ny ansatt i LMK, Jørgen er 23 år og kommer fra Fredrikstad. Jørgen har god erfaring fra veterankjøretøymiljøet gjennom sitt tidligere engasjement i flere av våre medlemsklubber, Han har vært aktivt medlem av Veteran VW Klubben siden 2016 og er i dag også medlem av Østfold Veteranvogn Klubb og Studebakerregisteret Norge.

 

Tidligere verv:

Styremedlem i Veteran VW Klubben

Styremedlem Tønsberg Automobilklub

Vara-styremedlem Østfold Veteranvogn Klubb

 

Jørgen har to gamle folkevogn-bobler fra 1955 og 1966. 1955-modellen var blant annet på langtur sommeren 2022 til det internasjonale VW-treffet Hessich Oldendorf i Tyskland. "Det var en kjempe fin tur! Det ble en liten utfordring med 35 varmegrader i luften, så det var ikke akkurat en kjølig affære. Det var også veldig gøy at bilen fikk premie for fineste oval boble, Så det norske reisefølget fikk med seg en liten suvenir hjem -Jørgen"

 

Jørgens første bil kjøpte han som 16 åring i 2015, det ble en 1969 1300 VW boble i rød farge. Denne øvelseskjørte Jørgen og morfar med på Nøtterøy i timevis om gangen frem til han tok førerkort i 2017, i 2018 kjøpe Jørgen 1955-modellen og solgte 69-modellen. I ettertid har Jørgen hatt en 65-modell og har nå en 66-modell (Java grønn) som fungerer som en "bruks" veteran. "Selv om jeg kun har eid gamle folkevogn bobler liker jeg det meste med gammel motor, det har egentlig bare blitt slik med VW. Men jeg ser ikke bort ifra at det kan bli noe annet i fremtiden -Jørgen"

 

Jørgen studerer en Bachelor i Internasjonal Kommunikasjon på Høgskolen i Østfold og har erfaring fra forbundsstyret til LMK siden 2021.

 

Jørgen har gjennom sitt verv i LMK vært med på å få forbundet ut på Instagram med en helt ny konto i 2021 @lmkmotorhistorisk, han har også utviklet forbundets hjemmeside og vært delaktig i representasjonen på Strategikonferansen, Oslo Motor Show, Akershusstevnet, stiftelsen av Motorsport Norge med mer. 

Jørgen har 8 års erfaring fra dagligvare og har de siste årene jobbet som assisterende butikksjef, han har politisk erfaring fra kommunestyret i Færder Kommune og stiller nå til fylkestinget i nye Østfold fylkeskommune. Jørgen har også vist engasjement ved siden av studiene som studentrepresentant til høgskolestyret på Høgskolen i Østfold.

 

Hvilke visjoner har du for bevegelsen i fremtiden?

"Jeg ønsker at fremtidige generasjoner skal ha mulighet til å drive med hobbyen vår, vi er i en tid der vi miljømessig blir sett på som en av de "store stygge ulvene". Dette må vi motbevise, vi må bevise at det vi driver med er en del av vår felles kulturarv. Det vi gjør er utrolig lærerikt og ikke minst ekstremt sosialt og inkluderende. Jeg gleder meg kjempe masse til å ta fatt på nye utfordringer samtidig som at jeg gjennom mitt engasjement for bevegelsen kan få være delaktig i å løfte LMK som organisasjon til nye høyder -Jørgen"

 

"Det er store problemer med rekruttering i hobbyen, klubber sliter med å få nye tillitsvalgte. Dette er et problem som kan utvikle seg til å bli "spikeren" i kista for kjøretøy bevegelsen. Her håper jeg vi kan samarbeide på tvers av organisasjonene for å snu den negative utviklingen. Vi er også i en situasjon nå hvor drivstoff bransjen faser ut 95 Oktan med 5% etanol til 10% etanol, dette gjør at 98 Oktan som per i dag ikke er tilsatt etanol er det eneste produktet som er skadefritt for våre historiske kjøretøy. Vi må verne om tilgangen til drivstoff og forsikre at klimatiltak ikke setter begrensninger på en kultur -Jørgen"

 

Jørgen vil lede kommunikasjonsarbeidet til forbundet fremover. Han vi ha ansvar for hjemmeside, sosiale kanaler og pressearbeid. Jørgen vil også besøke og bistå medlemsklubber, samt delta på arrangementer. 

 

"Jørgen vil ha hovedansvar for forbundets satsing på kommunikasjon, vi ønsker en mer synlig profil i sosiale kanaler og økt deltagelse på arrangementer hvor det er naturlig at LMK tar en aktiv rolle. Vi gleder oss til å få med Jørgen på laget -Stein Christian"