Resultater fra LMKs spørreundersøkelse

Resultater fra LMKs spørreundersøkelse

Publisert av Jørgen Bogen den 02.05.23. Oppdatert 04.07.23.

LMK har i etterkant av landsmøtet gjennomført en undersøkelse for å kartlegge hvilke tanker klubbene har om veien videre. Undersøkelsen har blitt sendt ut til klubbene på epost og har vært informert om på landsmøtet. Undersøkelsens mål har vært å gi klubbene mulighet til å komme med tilbakemeldinger på LMKs nåværende virke, utvikling og fremtidige ambisjoner.

Det er klubbene som setter agenda for hva LMK skal jobbe med. Forbundet har derfor stor nytte av å innhente informasjon om hva klubbene ønsker mer av og mindre av.

 

Vedlagt ligger resultatene av undersøkelsen LMK har gjennomført. Vi tar gjerne imot flere innspill på post@lmk.no


LMK Spørreundersøkelse V1 23 (002).pptx