Samferdselsministeren møter LMK

Samferdselsministeren møter LMK

Publisert av Jørgen Bogen den 20.09.23. Oppdatert 06.01.24.
LMK har i et lengre tidsperspektiv fått tilbakemeldinger om at det skjer lite i forbundet, men realiteten er noe helt annet. Det skjer masse i forbundet og vi jobber iherdig med å få frem en brøkdel av det vi faktisk jobber med. Det er en pågående debatt rundt innblandingen av E10 i bensinen, hvor LMK aktivt har jobbet inn i mot myndigheter og andre organisasjoner. Dette har blitt lagt merke til, og vi fikk mulighet til å møte samferdselsministeren den 18. September for å legge frem fakta og utfordringer med E10. Vi la også frem hvilke problemer dette gir på lang sikt med tanke på fremtidig bil og miljøpolitikk.

På agendaen var følgende saker:
- Innføringen av E10 som ny bensin standard, hva med historiske kjøretøy?
- Samferdselsdepartementets sektoransvar for bevaring av norsk kjøretøy historie.
- Rammebetingelser og dispensasjoner sett ovenfor fremtidig bil og miljøpolitikk.


Ministeren svarte godt på alle spørsmålene som kom hans vei, og innså de utfordringene E10 skaper for oss med historiske kjøretøy. Vi diskuterte fremtidig tilgang og kvalitet av drivstoff til kjøretøy, båter og små-maskiner og annet som måtte trenge flytende drivstoff. Det ble også tatt opp tildelings ordningen for rullende kulturarv som kulturminnefondet holder i, samt viktigheten av at denne videreføres.
Det ble også diskutert mulighetene for at historiske kjøretøy skal kunne brukes innenfor eventuelle forbuds/nullutslipp soner i bykjerner, hovedsakelig i forbindelse med arrangementer.

LMK brukte også anledningen til å formelt invitere statsråden til Oslo Motor Show. Vi håper statsråden har anledning til å delta.

Vi takker så mye for et svært hyggelig møte og ser frem til neste.