Sentralt kjøretøyregister

Sentralt kjøretøyregister

Publisert av Jørgen Bogen den 09.10.23. Oppdatert 06.01.24.

LMK har i samarbeid med StyreWeb opprettet et sentralt kjøretøyregister. Registeret eies og ledes av LMK, mens StyreWeb tar seg av det tekniske. Mange klubber tilbyr kjøretøyregister til sine medlemmer, men mange av disse er kun åpne for det geografiske området klubben tilhører, eller et spesifikt merke. Tanken er at med et LMK-register kan alle, uavhengig av merke eller geografisk lokasjon, ta del i et større og mer sentralt miljø. Dette vil også gi ekstra støtte til de mindre klubbene som ikke kan tilby et kjøretøyregister til sine medlemmer. Her kan vi vise bredden av bevegelsen og kanskje utvikle nye konsepter i fremtiden. Tjenesten tilbys som en ny medlemsfordel og er helt gratis for klubbene.

Det er overraskende mange som allerede har blitt medlemmer av registeret. Dette lover svært godt, selv om registeret fortsatt er i oppstartfasen. Det vil derfor kunne oppstå noen utfordringer i begynnelsen. Men StyreWeb gjør en utmerket jobb med å hjelpe alle som har utfordringer med å komme i gang.

Hvis du opplever problemer, kan du kontakte StyreWeb direkte på telefonnummer 72 90 90 01 eller via e-post på kundeservice@styreweb.com. Du kan også kontakte oss på telefonnummer 22 41 39 00 eller via e-post på post@lmk.no.

Ønsker du å bli medlem av kjøretøyregisteret til LMK? Trykk her.

Foto: Sirdal Veteranvogn Klubb