Stadig flere LMK-eierklubber tar i bruk StyreWeb

Stadig flere LMK-eierklubber tar i bruk StyreWeb

Publisert av Stein Christian Husby den 12.05.17.
Gjennom flere år har mange LMK-eierklubber etterlyst et arbeidsverktøy, som kan lette arbeidet for klubbenes sekretærer og kasserere. Dette er verv hvor det med jevne mellomrom skjer utskiftning, og ofte har hver enkelt innført egne metoder og rutiner. Denne overgangen skaper lett en hel del merarbeid, og risikoen for at informasjon, rutiner og prosesser går tapt er overhengende. Det kan heller ikke forventes at alle innehar de samme kunnskapene innen it og økonomi, så et enkelt brukersnitt er påkrevet.

Det er derfor en hel del klubber som er på søken etter egne systemer hvor de kan føre medlemsregister, arkiv over styre- og klubbarbeid, regnskap, kjøretøyregister, utsendelse av medlemskontingent og egen hjemmeside for å nevne noe.

LMK har inngått avtale om bruk av StyreWeb som arbeidsverktøy hos Administrasjonen, og dette systemet fyller de behovene vi opplever at klubbene behøver i sitt daglige virke. Det finnes en hel del tilleggskomponenter slik at StyreWeb kan utvikles uavhengig av klubbens størrelse og organisasjonsstruktur. I tillegg er StyreWeb ferdig tilpasset LMK-eierklubbene. Med nærmere 40 LMK-eierklubber som faste brukere, er det derfor en god visshet for nye potensielle klubber at systemet fungerer. De aller fleste LMK-eierklubbene er allerede lagt inn hos StyreWeb, og StyreWeb kan derfor kontaktes slik at din klubb uforpliktende og gratis kan forsøke en demonstrasjon av StyreWeb og dets funksjoner.

Vedlegger en link med ytterligere beskrivelse og kontaktinformasjon;
Trykk her for informasjonsbrosjyre

Se også demonstrasjonsvideo av kjøretøysregister:
Trykk for video