Statsbudsjettet 2024 - Hva med veterankjøretøy?

Statsbudsjettet 2024 - Hva med veterankjøretøy?

Publisert av Jørgen Bogen den 11.10.23. Oppdatert 06.01.24.

I år gjentar det seg, som det har gjort i mange år. Politikerne har tilsynelatende glemt en av Norges mest markante "hobbyer" i historien, eller kanskje vi trodde det? Det foreslåtte statsbudsjettet for 2024 har avslørt en bemerkelsesverdig reduksjon på 73,9% i trafikkforsikringsavgiften, også kjent som årsavgiften blant folk flest. Dette tilsvarer nesten 400 kroner i en forenklet form. Endringen virker fornuftig, da den nå reflekterer en mer rettferdig avgift. Det tar hensyn til det faktum at våre kjøretøy brukes i svært begrenset grad, og at vi dermed vil betale en mer rimelig andel av slitasjen vi faktisk påfører veinettet. Mange har argumentert for at dette er småpenger i den store sammenhengen, og det er vi i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) enige i. Likevel, må vi se på det positive aspektet – vi har faktisk blitt anerkjent og prioritert i forslaget til statsbudsjett for 2024. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt, men setter svært stor pris på. De resterende delene av statsbudsjettet er imidlertid ikke særlig spennende for oss i det motorhistoriske miljøet.

LMK mener at eiere av veterankjøretøy bør betale en avgift som samsvarer med den faktiske veislitasjen de forårsaker. Derfor føler vi at denne reduksjonen bidrar til å rettferdiggjøre avgiftspolitikken knyttet til historiske kjøretøy. Vi betaler gjerne den lavere avgiften for å bidra til fortsatt prioritering av veiene, samtidig som den hjelper med å minske etterslepet innen vedlikehold.

For å virkelig løse opp i "piñataen" kunne det imidlertid vært mer hensiktsmessig å øremerke midlene til Kulturminnefondets "Rullende Kulturarv" -støtteordning. Dette ville kunne bidra til å øke antallet historiske kjøretøy som kommer på veiene. Det er viktig å merke seg at Kulturminnefondet har videreført dette programmet, til tross for mangelen på tilstrekkelige midler. Dette er svært uheldig, da nettopp dette tilskuddet er det som bidrar til at flere historiske kjøretøy blir bevart.


Vi håper at neste års samferdselsbudsjett inkluderer støtte til Kulturminnefondet.