Temakonferansen 2019 vel gjennomført

Temakonferansen 2019 vel gjennomført

Publisert av Stein Christian Husby den 12.01.19. Oppdatert 06.03.19.

Omlag 80 fremmøtte på årets konferanse i LMK, Temakonferansen 2019, viser at det er stor interesse for arbeidet som skjer i organisasjonen. Temakonferansen 2019 skulle følge opp suksessen fra Strategikonferansen i 2018. Det har lenge vært etterlyst mer synlighet og andre arrangementer for eierklubbene i LMK enn selve Landsmøtet, da dette gir lite spillerom til å diskutere de ting som skjer og planlegges ute i organisasjonen. Styret og Administrasjonen i LMK har tatt konsekvensen av dette, og det er også et ønske om å samle organisasjonen samt gjøre klubbene bedre egnet til å møte de utfordringene de opplever.

Fokus i år var styrearbeid og organisering av klubbene. StyreWeb leverer nå medlemssystemer til over 60 av LMK-klubbene, og mange klubber er nysgjerrige på de muligheter som finnes her. Noen klubber ønsket også å lære enda mer om bruken av dette. Over 50 deltakere var på kurset holdt av daglig leder i StyreWeb, Geir Ove Svinø.

Vår egen styreleder Torbjørn Evanger holdt også et interessant kurs om styrearbeid og hvilke ting som er viktig for å manøvrere korrekt i forhold til lovverk, habilitet og ansvar. 

Styreleder Torbjørn Evanger og generalsekretær Stein Christian Husby gjorde også rede for situasjonen i LMK med en gjennomgang av flere aktuelle tema og gjøremål i LMK for tiden.

Mye tid ble også viet til årets storsatsning, Motorkonvoien 2019, og Merethe Larsen (Harstad Motorhistoriske Forening), Unni Grytting (Motorveteranene Hedmark) og Øyvind Wiksaas (styret i LMK) kunne fortelle mer detaljert om innholdet under Motorkonvoien 2019 og på selve Motortreffet i Lillehammer.

NRK-veteran Lars Sigurd Sunnanå holdt et engasjerende foredrag omkring forholdet til pressen og ulike medier - som et ledd i å forberede LMK- og AMCAR-klubbene på det politiske arbeidet og kontakten med medier og politikere under Motorkonvoien 2019.

Tilbakemeldingene var bra, og det kan synes stor optimisme knyttet til de viktige hendelsene LMK nå står foran.

 

Kurspresentasjonen knyttet til praktisk styrearbeid utarbeidet av styreleder Torbjørn Evanger ligger nedenfor og kan fritt brukes i LMK-klubbene.

Kursmatriell styrearbeid versjon 2.pdf