Temakonferansen 2020 engasjerte mange.

Temakonferansen 2020 engasjerte mange.

Publisert av Stein Christian Husby den 18.10.19. Oppdatert 06.01.24.

Helt siden LMK inviterte til sin første Strategikonferanse i 2018 har suksessen vært et faktum. Klubbene har stort sett truffet hverandre under Landsmøtene, og her har agendaen gitt lite spillerom til å drøfte andre og kanskje mer interessante tema - som er den egentlige bakgrunnen for vår samling og faktiske eksistens.

Det sosiale blir også vektlagt, og med et program som strekker seg over to dager blir det hele mer uformelt og sosiale og faglige forbindelser blir knyttet. Vi opplever at dette er en samlingsform som har truffet godt, og vi håper at dette er noe vi kan fortsette med.

I år opplevde vi også at angitte temaer traff godt, og hovedfokus gikk på veteranbiler og sikkerhet samt en gjennomgang av såkalt "best praxis" i noen klubber hvor det var fokus på rekruttering, ungdomsarbeid, samarbeid på tvers av klubb/organisasjon samt den økonomiske gevinsten som kan ligge i å arrangere Norgesløpet.

Det satte en ekstra spiss på arrangementet at statssekretær Tommy Skjærvold fra Samferdselsdepartementet kom og holdt et engasjerende innlegg. Han viste stor interesse samt kunnskap for vårt fagfelt. Derimot ble ikke "Adam så lenge i paradis" da Fremskrittspartiet valgte å trekke seg ut av regjeringen bare to dager etter Temakonferansen.