Før du søker LMK om registreringsnummer,så vær klar over at du IKKE skal søke – men gå rett til din lokale trafikkstasjon dersom:

  • kjøretøyet er importert til Norge og ikke vært registrert
  • kjøpt i Norge, men aldri vært registrert
  • kjøretøyet er eldre enn 1.4.1971 og har registreringsnummer som starter med to bokstaver
  • LMK har ikke hjemmel til å anbefale registreringsnummer på 3 eller 4 sifre dersom kjøretøyet er produsert i en tidsperiode som historisk tilhører serier med 5 eller 6 sifre. Se vedlegget «Skiltoversikt sortert på sted og årstall» helt nederst på denne siden.


  • LMK kan heller ikke anbefale motorhistorisk ukorrekte registreringsnummer som f.eks. pga en amerikansk skiltramme må ha et kort nummer.
  • Er du usikker på om du har funnet kjøretøyets originale nummer, så ring 06650 til «Understellsregisteret for eldre kjøretøy», eller klikk på denne linken: http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Fakta+og+statistikk/Kjoretoyopplysninger/Understellsregistret.

Skjema og retningslinjer for bytte av skilt/kjennemerker på kjøretøy registrert før 1. april 1971. Du kan få èn-bokstav eller "Oslo-nummer, bare det er ledig.

Eiere av motorhistoriske kjøretøy registrert før 1.4.1971 med nummerskilt, som ikke er tidsriktig eller på annen måte ikke er korrekt, kan bytte til et tidsriktig registreringsnummer dersom dette er ønskelig. Merk deg også at på grunn av de ressurser som dette legger beslag på i Vegdirektoratet, blir det anledning til å bytte kun én gang. Bokstav og nummer du selv foreslår skal kvalitetsikres av LMK, som ved behov også kan gi et tidsriktig og korrekt forslag. Se Skiltoversikt: sortert på sted og årstall (link nederst på denne siden).
LMK’s skiltutvalg vil også benytte anledningen til å oppfordre de som skal søke om skilt med gamle nummer å unngå og sette opp tallkombinasjoner, som tydelig gjenspeiler kjøretøyets årsmodell, motortype eller lignende. I utgangspunktet blir disse vurdert som oppkonstruerte tallkombinasjoner, og disse vil som regel ikke bli anbefalt.

Nederst på denne siden finner du en link til et søknadsskjema som sendes inn til LMK. Eier må selv skaffe skilt fra skiltleverandører:

* Skiltfabrikken AS, Karushøgda 24, 1481 Hagan, tel: 23 03 94 90 (www.skiltfabrikken.no)
* Lator Skiltfabrikk AS, Møllesmauet 1C, 5017 Bergen, tel: 55 36 26 90 (www.latorskilt.no)

De generelle retningslinjene for tildeling av kjennemerker er:

  • Nummerserie (bokstav og nummer) i forhold til kjøretøyets produksjonsår.
  • Det første registreringsnummer kjøretøyet hadde.
  • Skiltenes fysiske utforming (størrelse, bokstav, tall, farge m.m.) skal være tidsriktig i forhold til kjøretøyets produksjonsår, også når det gjelder antall (MC skal ha skilt foran og bak).

Eier av motorhistoriske kjøretøy registrert etter 1.4.1971 kan ikke bytte registreringsnummer, men kan bytte til tidsriktig og korrekt skilttype. Reflekterende skilt og skilt med ”sørgerand” eller flagg kan altså nå byttes ut. Trafikkstasjonen vil bestille produksjon av nye skilt. Tillatelse til bytte av disse skiltene gis av trafikkstasjonene, og du skal ikke søke via LMK.
Kjøretøy som er 1971 modell og førstegangsregistrert etter 1.4.1971 kan heller ikke bytte registreringsnummer selv om kjøretøyet er produsert i 1970.

LMK tok kontakt med Vegdirektoratet høsten 2003 for å sondere muligheten for nye forskrifter, og berømmer Vegdirektoratet både for smidighet og velvilje i denne saken. Behandlingen av skiltsøknadene vil medføre utgifter for LMK. LMK sponser likevel søkere i LMK-tilsluttede klubber med NOK 100. Pris per søknad er NOK 300,- for medlemmer, og NOK 400,- for ikke-medlemmer. Pengene går uavkortet til LMKs arbeid.

Søknadsskjema skilt (høyreklikk og "lagre")
Skiltoversikt: sortert på sted og årstall (høyreklikk og "lagre")