VIKTIG AT FORSIKRINGEN FLYTTES NÅ FRA WATERCIRCLES TIL IF.

For fortsatt å ha en LMK-Forsikring må denne flyttes fra WaterCircles til IF. Samarbeidet mellom WaterCircles og LMK opphørte fra nyttår 2017/2018, og den enkelte forsikringstaker må selv flytte sine forsikringer, jfr. bestemmelsene i forsikringsavtaleloven. Ingen med forsikringer i WaterCircles har lenger en  fullverdig LMK-forsikring da det ikke lenger er et samarbeid mellom WaterCircles og LMK. Forsikringstakere som fremdeles har sine forsikringer står likevel ikke uten forsikring, og de vil beholde eksisterende priser og vilkår i WaterCircles frem til hovedforfall i 2018. Men det er viktig å presisere at LMK ikke lenger har noen aktiv rolle med en avtalefestet rett til å kunne bistå  deg og påvirke ved verdifastsettelsen i en vanskelig skadesak, dersom du fortsatt er kunde i WaterCircles. Verdien av LMKs kompetanse og nettverk gjør at svært mange nå flytter over sine forsikringer til IF/LMK. Denne flytteprosessen har IF/LMK nå gjort enkel for deg, da vi ønsker at alle fortsatt skal få nyte godt av den unike LMK-Forsikringen.

Derfor har vi utviklet et eget fullmaktsskjema, som kan oversendes til IF, hvor de vil håndtere hele prosessen videre for deg. Priser blir videreført og det kreves ingen nye besiktigelser. Det er også gjort vesentlige forbedringer med hensyn til vilkår, dekning og egenandeler i forhold til tidligere avtale med WaterCircles. LMK-Forsikringen har derfor blitt vesentlig forbedret fra 2018!
Vi har også vedlagt en oversikt som viser viktige adresser og kontaktpersoner for LMK-Forsikringen i IF.